Как да пресметнем под какъв ъгъл да е наклона на самотечната канализация

Важно е да се определи правилно наклонът на канализационните тръби от къща

При планирането на нова къща е важно да се планира правилно и наклонът на канализационните тръби, които ще отвеждат отпадните води. Достатъчният наклон дава възможност за оттичане на водата, без да се използва помпа.

наклон на самотечна канализация

снимка: http://stroyusnulya.com

Как се изчислява наклонът за дадения терен

При изчисляването не се използват градуси. Трябва да се вземе предвид съотношението сантиметър на метър от канализацията. Метърът не трябва да се взема като линеен, а като метър от канализационната дължина.

Оптималното съотношение е между 1 и 4 см/метър. При по-малко или по-голямо от това съотношение ще се стигне до проблеми с канализацията.

За да се изчисли правилният наклон, се взема предвид и диаметърът на тръбите, както и материалът, от който са произведени те.

Материалът на тръбите има връзка със скоростта на оттичане

Тук ще споменем PVC тръбите, като най-използвани в съвременните канализации. Те са с гладка вътрешна повърхност и оттичането по тях е по-лесно. Затова се допуска и малко по-голям наклон от този, който ще посочим при изчисляването в зависимост от диаметъра на тръбите.

 

изчисляване на наклона на канализация

снимка: https://gidkanal.ru

 

Как диаметърът на тръбите се взема предвид при изчисляване на наклона

Най-голям наклон е необходим при тръби с най-малък диаметър, а за тръби с най-голям диаметър той е около 1 см/м. Това е така, защото при тръби с голям диаметър оттичането е възможно с по-голяма скорост, а при тръби с малък диаметър то е по-бавно, тъй като ширината на тръбите забавя скоростта на водата.

Ето ориентировъчните стойности за наклона в зависимост от диаметъра на канализационните тръби за най-често използваните размери:

  • при диаметър от 40 до 50 мм се препоръчва наклон 3 см/м
  • при диаметър между 85 и 100 мм се препоръчва наклон 2 см/м
  • при диаметър 150 мм се препоръчва наклон 0,8 см/м.

Формула, която може да се използва за изчисляване на наклона на канализацията

В практиката се използва формула, която взема предвид и материала на тръбите, и скоростта на оттичане на отпадните води.

Формулата е следната:

V √ H/d ≥ K

Тук се използват следните стойности:

  • V е скоростта на оттичане на водата
  • H/d  е запълването с отпадни води
  • К е коефициент, който има различни стойности в зависимост от материала на тръбите ( за PVC тръби той е 0,5, а за тръби от други материали е малко по-висок – 0,6).

При неправилен наклон възникват проблеми не само с оттичането, но се увеличават рисковете от запушвания.

Проблемът при наклон под 1 см/м

Този наклон е прекалено малък. С него се намалява скоростта на оттичащите се отпадни води. Така се създават благоприятни условия за натрупване на отпадъци и запушвани.

Проблемът при наклон над 4 см/м

С такъв наклон не се намалява скоростта на оттичащите се отпадни води. Но ако в тях има големи парчета отпадъци, те могат да заседнат напряко на тръбата и да причинят запушване.

Наклони малко над 4 см/метър се препоръчват за разклонения на канализацията, които са с дължина до метър и половина.

Препоръчително е да се посъветвате със специалисти по канали и отпушване на канализация, тъй като наклонът на канализацията на новия ви дом е много важен за правилното й функциониране и избягване на проблеми в бъдещето.