Видеодиагнастика на водосточна тръба

Водосточните тръби служат за отводняване на покрива. Те трябва да се поддържат в добро състояние, за да не се стигне до запушване, задържане на вода и наводняване на жилищата. Навременните ремонти, предхождани от видеодиагностика, трябва да се извършват без отлагане. Всяко отлагане на ремонтите може да доведе то масивни наводнявания и щети, разходите за отстраняването на които също ще бъдат много големи.

Видеодиагнастика на водосточна тръба

Конструкция на водосточните тръби

Водосточната тръба се състои от отделни тръби, които са снадени. От горната страна тръбата се свързва с улука, който събира водата, попаднала на покрива.

Все по-често се използват пластмасови улуци и водосточни тръби. Съвременните тръби са все повече подобрени варианти, с по-голяма устойчивост на UV лъчи и по-голяма якост. Производителите дават гаранционен период от 10 години за използването им. При пластмасовите тръби не съществува риск от корозия. Но както водопроводните тръби, и водосточните могат да се запушат или да се пукнат.

Понякога се налага използване на повече снадки, когато покривът е с по-сложна форма и трябва да има повече чупки във водосточната тръба.

запушване на водосточна тръба

Рискове от замърсяване на улука и попадане на отпадъци и във водосточната тръба

Замърсяването на покрива, попадането на листа, клонки и други лесно се прехвърля в улука при дъжд, а от там също така лесно голяма част от отпадъците преминават във водосточната тръба.

Най-голям е рискът при плоските покриви с външно отвеждане на водата. Тук улукът е в края на покрива, а ако няма козирка, фасадата не е защитена от намокряне. Освен това улуците на плоските покриви с външно отвеждане на водата лесно могат да се замърсят, а от там отпадъците попадат и във водосточната тръба.

По-малък е рискът при такива покриви, когато водосточната тръба се свърже с канализацията. Така се предотвратява и заледяване и запушване на тръбата, тъй като тя се затопля от топлината на канализационната система на дома.

Снадките на улуците и тръбите

Съединяването на елементите на улука и на водосточната тръба се осъществява или чрез залепване, или чрез механични връзки с гумени уплътнения. Обикновено страничните тапи се залепват, а снадките на улука, както и свързването към водосточната тръба са с механични връзки със залепване. Залепващият слой е фабрично нанесен върху задната страна на уплътнителите.

Свързването на улука с водосточната тръба е чрез водосточна кутия. Тя е и свързващият елемент между двете.

Видеодиагностика на водосточната тръба

Ако във водосточната тръба няма оттичане или ако има теч, трябва да се извърши видеодиагностика, за да се видят причините за запушването. Причините за проблеми могат да бъдат запушване от листа и други материали, попаднали върху покрива и от там в улука и после във водосточната тръба. Освен това някъде може да има пукнатина или теч от снадка.

Видеодиагностиката се извършва с камера жило, чието жило се спуска за оглеждане на вътрешността на тръбите. Внимателно се оглеждат всички снадки. Проверява се за пукнатини. Огледът се записва във видео файл за анализ.

КАНАЛИ-ТИНО предлага видеодиагностика на водосточни тръби за установяване на източници на проблеми – запушвания или течове. При решаването на проблемите освен видеодиагностиката се взема предвид и видът на покрива и на улука.