Видеодиагностика на запушена каменинова тръба

Камениновите тръби се използват за отвеждане на отпадъчните води. Те се полагат лесно, но не корозират, но могат да се напукат. Тези тръби имат още предимства, които включват устойчивост на температурни колебания и на действието на химикали. Но с течение на времето и в тях може да се появят проблеми. Някои проблеми се предизвикват от изхвърляне в канализацията на материали, които се натрупват вътре и образуват запушващ слой. Други могат да бъдат предизвикани от прорастване на корени или разместване на съединенията (снадките) между тръбите.

AWW_20180618_084816A

При проблеми с оттичането след отпушване на канализация трябва да се извърши видеодиагностика, за да се установи какъв е проблемът, предизвикал запушването, и дали е възстановено достатъчно добро състояние на вътрешността на тръбите, за да може водата да се оттича свободно.

Какви проблеми могат да възникнат в камениновите тръби

Освен натрупването на отпадъци в тръбите, което може да доведе до запушване, могат да възникнат проблеми в местата на съединяването им. Ако се получи размествани в тръбата попаднат пръст и камъчета, може също да се образува запушване. Друг проблем, също водещ до запушване, могат да предизвикат корени на дървета. При трудност в оттичането по камениновите тръби трябва да потърсите отпушване на канали в София или другаде в страната.

Какво се установява с видеодиагностика

Видеодиагностиката дава възможност за установяване на състоянието на тръбите. Чрез диагностициране с помощта на видеокамера се проверяват:

  • състоянието на вътрешността на тръбите
  • започнало натрупване на отпадъци, което може да доведе до запушване

Видеокамерите, с които се извършва диагностиката на тръбите

За да може да се извърши видеодиагностика, камениновите тръби не трябва да са пълни с вода поради запушване. Ако вътрешността им е силно замърсена, това също не дава възможност за видеодиагностика на канали. Първо трябва да се извърши отпушване или промиване, за да може да се използват камерите, а след това да се проучат записите и да се предприемат съответните мерки.

Камерите за видеодиагностика на канали са два вида.

Единият вид се използва за тръби с по-малък диаметър – това е камерата с жило, което може да достигне до 50 метра навътре в тръбите. Тази камера е подходяща за тръби с диаметър до 250 мм.

Другият вид камера е камера робот, която се управлява дистанционно. С такава камера може да се извърши диагностика на тръби с диаметър от 250 до 1500 мм и да се достигне до 150 метра навътре.

И с двата вида камери може да се извърши оглед не само на вътрешността на самите тръби, но и на състоянието на снадките между отделните тръби. Извършва се оглед и на разклоненията на тръбите, тъй като проблемът може да е възникнал и на такива места.

Ако в тръбите са попаднали строителни отпадъци, като пръст и камъни, видеодиагностиката установява това.

Ако има проблеми с оттичането на отпадъчните води или ако трябва да предадете строителен обект в експлоатация и за този обект е важно оттичането на водата – например при производствени сгради за производство, свързано с големи количества отпадъчни води, видеодиагностиката на камениновите тръби е наложителна. Потърсете КАНАЛИ-ТИНО за професионален оглед на тръбите.