Диагностика на канализация в Хаджи Димитър

За диагностика на запушен канал в дома ви в Хаджи Димитър и отпушването му разчитайте на специалистите от КАНАЛИ-ТИНО ЕООД – фирма за отпушване на канали в София. Запушванията са чест проблем навсякъде, тъй като в каналите попадат всякакви остатъци от храни, миене и къпане. Те могат да полепнат вътре в тръбите на каналите, като особено лесно се отлагат остатъци от мазнини и сапун. Когато в канала има някакви лепкави отлагания, вече става лесно отлагането върху тях на отпадъчни частици от канализационните води. Запушването може да се образува в различни места, затова за откриването и отстраняването му трябва да се погрижат специалисти с опит.

Запушване може да се образува във второстепенните и в главните канали

Второстепенните са каналите, които започват в домовете в Хаджи Димитър. Те са с по-малък диаметър, поемат отпадните води от второстепенните канали и ги отвеждат до уличната канализация. Там те се съединяват с главните канали от канализацията, които са с дирамтър до 1500 мм. И в тях може да се образуват запушвания.

Най-уязвимите за запушвания места в каналите

При съмнение за запушване в дома ви в Хаджи Димитър нашите специалисти първо проверяват най-уязвимите по принцип места. Тези места са снадките, чупките и завоите. Там по-лесно се наслагват всякакви замърсявания, носени от отпадните води.

Ако тръбите ви са стари, метални, каналът ви може да се запуши по-лесно, защото такива тръби корозират с течение на времето. Вследствие на корозията вътрешността става грапава и частиците от замърсявания се отлагат по-лесно по нея.

В участък от канализацията с по-малък наклон или в хоризонтален щранг отлагането също е по-лесно, тъй като в такива участъци скоростта на отпадните води е по-малка.

Какви запушвания се образуват в каналите от уличната канализация

Уличната канализация не само поема отпадъчните частици, носени от отпадните води. При пропадане на почвата или прорастване на корени на дървета в тръбите също се образуват запушвания. Тръбите се разместват, спукват се, в каналите попадат пръст и камъни. Корените на дърветата, проникнали в тръбите, също могат да причинят запушване.

Диагностиката помага за бързото отпушване

Когато диагностиката се извършва от специалистите от нашата фирма за отпушване на канализация в София, бързо се установява точното място, където е образувано запушването в канала в дома ви в Хаджи Димитър. След това извършваме и необходимите дейности за отпушване, според мястото и според самото запушване. Начините, които използваме, са със спирали или с вода под високо налягане.

След отмиването на всички остатъчни частици със силна струя вода можем да извършим и видеодиагностика на проблемния канал. Така ще установим какво е състоянието му, дали този участък се нуждае от ремонт или подмяна. С видеодиагностика, която извършваме със специализирана камера, можем да направим оглед на каналите и да анализираме записа, който се прави по време на огледа.

За диагностика на запушени канали в Хаджи Димитър се обадете на специалистите от КАНАЛИ-ТИНО ЕООД. Спестете си опити сами да отпушите канала в дома ви, това може да ви отнеме много време и усилия, а най-вероятно резултатът – успешно отпушване, няма да бъде постигнат. Доверете се на нашите специалисти за бързо решаване на този сериозен проблем.