Инспекция на тръби и канали с камера

При често повтарящи се запушвания, за да може да установим точното място на запушване и да го отстраним с подходящо оборудване, е необходимо да се извърши видеодиагностика на канала. При профилактика на канализация, за да почистим тръбите ви и да разберем какво е състоянието ни, също основно средство за информация за това е диагностиката с видео камери.

Ако имате затруднено оттичане на водата в дома ви или от каналите ви се носи неприятна миризма, това означава, че има проблеми. За отстраняването им се обърнете към нашия екип. С оглед, използвайки видеокамера, ще установим какви натрупвания на замърсявания, размествания, пуквания и други има в канализацията както в дома ви, така и във външната част, свързваща с уличната канализация.

инспекция на тръби и канали

Използваме камера с жило за тръби с по-малък диаметър и камера робот, която е подходяща за тръби с голям диаметър.

Докато камерата извършва оглед на тръба или канал, тя прави и запис на клип на огледа, за да можем след това да го анализираме подробно. На клиповете се вижда къде има вече сериозни проблеми, къде има начало на проблем, например начално наслагване на мазнини и други отпадъчни частици или пукнатина, която скоро ще се увеличи, и т.н.

Видеодиагностиката помага за отпушването на канали

При проблеми с канализацията видеодиагностиката е основно средство за получаване на точна информация за състоянието в тръбата или канала, къде има натрупвания и от какъв характер са те. В зависимост от установените проблеми подбираме подходящи уреди за механично отпушване или се вижда къде има нужда от ремонт.

За отпушвания диагностиката с видеокамера помага за локализиране на мястото на натрупванията, без да се налага къртене, което би означавало допълнителни ремонти.

Ако диагностиката с видеокамера установи проблеми, дължащи се на стари тръби

Ако проблемите, установени с видеодиагностика на канали, са свързани със стари тръби, метални или каменинови, ще ви информираме, че е необходима смяната им.

Нашият екип извършва ремонти на канализация със смяна на старите тръби с нови PVC тръби.

Камерите за видеодиагностика са водоустойчиви и с висока резолюция

Нашите видеокамери имат водонепроницаем корпус, което гарантира защитаването им от повреди от влага.

Жилото на камерата за диагностика на по-малки тръби е гъвкаво и лесно преминава през завоите и чупките в канализацията. Може да проникне много навътре в тръбата или канала и да направи запис на състоянието им.

С водонепроницаем корпус е и камерата робот за оглед на тръби и канали с голям диаметър. Роботът прониква много навътре в тях и от направения запис се установява дали има натрупвания на замърсявания, дали има корозия на тръби, дали даден участък е със счупване на тръба или при външни тръби в тях са прораснали корени, които пречат на оттичането.

Можем да извършим видеодиагностика ако дълбочината на потока в канала е малка

За да можем да извършим видеодиагностика, дълбочината на водния поток не трябва да е над 20% от общия диаметър на дадената тръба.

Работа на видеокамерите ни за диагностика

Нашите специални камери за видеодиагностика в тръби и канали могат да работят безпроблемно в среда с много висока влажност, дори до 100%.

Те осигуряват достатъчно осветление за правенето на клип с отлично качество. Резолюцията е висока, така че се получава ясна картина с добър фокус.

За качествен запис, който може да се анализира безпроблемно, помага и равномерното придвижване на жилото или робота.

С видеодиагностика и испекция на тръбите и каналите в дома ви или в обществена сграда или сграда от друг тип от КАНАЛИ-ТИНО ЕООД можете да се предпазите от сериозни проблеми и ремонти, като поръчате диагностициране и профилактична инспекция на канализацията ви.

Тази диагностика е много важна и за установяване на местоположение на запушване и каква е причината, за да се реши кардинално проблема, ако има спукана тръба, проникнали корени или отложени предмети.