Локализиране на канализационни тръби с радиодетектор

Съществуват различни случаи, при които е важно да се определи местоположението и траекторията на съществуващите канализационни тръби. Това може да се наложи при  строителство на нови обекти, при ремонти и поддръжка на сгради и инфраструктура, при всички възникнали проблеми с канализационната система.

Когато са необходими данни за подземната инфраструктура, КАНАЛИ ТИНО ЕООД използва радиодетектор, с помощта на който може точно и надеждно да се локализират канализационните тръби и да се избегнат ненужни изкопни дейности.

Локализиране на канализационни тръби

Какво представлява електромагнитният метод за откриване на канали

Електромагнитният метод за откриване на канали е техника, която използва електромагнитни сигнали за откриване и локализиране на подземни канализационни тръби. Този метод се използва за намиране на местоположението, траекторията и дълбочината на канализационните тръби без необходимостта от изкопаване или физически контакт с тях.

Тъй като металните тръби и кабели провеждат електромагнитни сигнали, те могат да бъдат лесно разпознати от радиодетектор и изведени на повърхността за идентификация и работа с тях.

За откриване на канализационни тръби КАНАЛИ ТИНО ЕООД използва Radiodetection RD7000, който работи на принципа на електромагнитното откриване. Това е метод за откриване и проследяване на подземни метални обекти, като канализационни тръби, водопроводи, кабели и други, като използва електромагнитни сигнали.

Radiodetection RD7000

При използването на RD7000 се прикрепва трансмитер към отвора на канала, който искаме да открием или проследим. Този трансмитер генерира електрически сигнали, които се изпращат през тръбата.

От повърхността на земята се използва детектор, който е способен да открива и измерва интензитета на електромагнитните сигнали, генерирани от подземния обект. Приемникът може да разпознае силата и честотата на сигналите.

RD7000 анализира и интерпретира информацията от приемника и показва резултатите на дисплея си. Така може да се види силата на сигнала, което позволява да се локализира точната позиция на канализационната тръба.  Така може да се определи позицията, дълбочината и траекторията на канализационната тръба. След това се извежда на повърхността маркировка на точната локация на тръбата.

С този метод  може да се локализира и проследява траекторията на тръба или кабел, което е полезно при поставянето им.

Информация за Radiodetection RD7000

Radiodetection RD7000 е серия от наземни локатори, предназначени за откриване и проследяване на подземни метални обекти и тръби. Тези инструменти се използват широко в строителството, инфраструктурата, електротехниката и други области, където е необходимо да се намерят и проследят подземни тръби, кабели и други метални структури.

RD7000 се отличава с двоен честотен диапазон, което позволява да се избира между различни честоти за оптимизиране на процеса на откриване в зависимост от условията на терена и типа на тръбите или кабелите.

Тези локатори предлагат различни режими на работа, като активен, пасивен, режим на маркировка и други, което ги прави подходящи за различни сценарии и задачи.

Оборудван с голям и ясен дисплей, който показва данните за откриването на тръбите или кабелите в реално време.

Radiodetection е известна с високото качество на своите продукти и гарантира надеждна и точна работа.

Продухване и локализиране на канализационни тръби с Radiodetection RD7000

Преди да се локализира канализационната тръба е необходимо да се пусне камера, за да се направи преглед на състоянието на тръбата и да се види дали няма някакви прегради по пътя. Ако се установи запушване, може да се наложи продухване на канала с вода под налягане и след това да се извърши останалата дейност по локализирането.

Може също така с камерата да се засекат проблеми в тръбите – като спукване или разместване например и след това с помощта на радиодетектора  да се установи точното място, където трябва да се извърши необходимия ремонт.

На обект в гр. Костенец екипът на КАНАЛИ ТИНО ЕООД установи с видеообследване, че каналът се нуждае от първо от промиване и едва след това използвахме радиодетектора за локализиране на канализационната  тръба.

Електромагнитният метод за откриване на канали е особено полезен в ситуации, когато тръбите са затруднени за достъп, покрити със земя, асфалт или други материали или когато се изисква минимален инвазивен подход за откриване на канализационните тръби.

Този метод се използва широко в строителството, поддръжката на сгради, комуналната инфраструктура и други области, където е необходимо. Свържете се с нас, когато трябва да се намерят и проследят подземни канали, без да се причиняват допълнителни щети или разрушения.