Обследване на канали с роботизирана камера

След отстраняването на запушвания и при съмнения за проблеми в канализацията се използва видеодиагностика за изследване на състоянието вътре в тръбите. Така се установяват проблемни места, за да се вземат мерки, преди да е настъпило запушване или теч.

Обследване на канали с роботизирана камера

Проблеми в канализацията

Проблеми могат да възникнат на различни места в каналите – в сифоните, в извивките и снадките на тръбите. Те могат да се дължат на отлагания на мазнини, някои отпадъци. А в канализацията извън сградите в тръбите могат да прораснат корени на намиращи се в района дървета. Те могат да разместят тръбите и да се получи теч в място на снадка, а може и да се счупят тръбите. Попадането на строителни отпадъци и камъни също причинява проблеми.

Понякога в даден район се получава слягане на земните маси, което също може да причини промени в канализацията, да се разместят връзки, да се пукнат или счупят тръби.

Без обследване на канала с камера не може да се установи точната причина за даден проблеми и не може да се улови началото на проблемите.

Използване на роботизирана камера

Роботизираната камера се използва за диагностика на състоянието на вътрешността на тръби с диаметър от 250 до 1500 мм. Разстоянието, до което може да проникне в тръбите, е до 150 метра. Дистанционното управление на камерата дава възможност за насочване и по-подробно изследване на съмнителни участъци. Камерата се фокусира за получаване на ясно изображение.

Разстоянието, до което прониква камерата, се измерва с брояча на метрите.

Видеодиагностиката може да се извършва както в хоризонтални, така и във вертикални тръби от канализацията.

Поръчайте видеодиагностика с роботизирана камера преди ремонт

Когато е ясно, че в каналите има повреда, а не се знае точното място и точното естество, видеодиагностиката с роботизирана камера ще помогне за изясняване на ситуацията и за извършване на ремонта. С уточняването на условията в канализацията и на повредите или проблемите се пести време и труд. Подготовката за ремонта е по-лесна, осигуряват се необходимите материали и се предвижда необходимото за извършване на ремонта време.

Обърнете се към КАНАЛИ-ТИНО за видеодиагностика преди ремонт в хоризонталната или вертикалната част на канализацията.

Видеодиагностика след приключването на ремонта

След като извършите ремонта, също е важно да се извърши видеодиагностика. Отново ще огледаме целия участък, който е бил ремонтиран, ще установим дали всичко необходимо е било извършено, дали има необходимост от допълнителни дейности за пълно отстраняване на проблемите.

Видеодиагностика при авариен ремонт

При авария е особено важно да се действа бързо. Видеодиагностиката пести време, а нашият екип ще се отзове веднага, за да не се стигне до големи щети. Ще диагностицираме къде е проблемът, след което веднага ще започнат аварийните ремонтни дейности.

Запис на огледа с видеокамерата

Огледът с роботизираната камера се записва, а клиентите получават копия на записите – на диск или на флашка.