Откриване на счупена тръба в канализацията с видеодиагностика

Системите за канализация се срещат с различни предизвикателства, като счупени и износени тръби, които могат да доведат до сериозни проблеми с отводнителната мрежа. За откриване на такива проблеми, техниците от КАНАЛИ ТИНО ЕООД извършват видеодиагностика.

В тази статия ще разгледа процеса на откриване на счупена тръба в канализацията с използването на камера VIVAX Metrotech.

 

Откриване на счупена тръба в канализацията с видеодиагностика

 

Какво представлява видеодиагностиката на тръби и канали

Видеодиагностика се използва за проверка и оценка на състоянието на канализационни и отводнителни тръби, като използва специални видеокамери. Принципът на функциониране на видеодиагностиката е основан на принципа на визуален инспекционен преглед на вътрешните стени на тръбите. Най-често се използва с цел откриване на дефекти, напуквания, счупени места, корозия, нарушения, наслагвания или други проблеми, които биха могли да представляват заплаха за функционирането на канализационната система.

След въвеждането на камерата, тя показва в реално време изображение на вътрешните стени на тръбата към монитор. Това позволява на оператора да извършва детайлен визуален преглед на състоянието на тръбата и да открива всякакви аномалии, които биха могли да бъдат скрити в обичайни условия. Важно е да се отбележи, че камерата VIVAX Metrotech е оборудвана със специални светлинни източници, които осигуряват подходящо осветление за визуалния преглед.

Този процес на визуален инспекционен преглед с видеокамера позволява на специалистите от КАНАЛИ ТИНО ЕООД да определят точното местоположение и характера на проблемите, което прави откриването и ремонта на канала по-лесен и по-ефективен. В заснетия материал, показваме процеса на видеодиагностика, при който открихме счупена тръба в канализацията.

 

Предимствата на видеодиагностика

Видеодиагностиката предлага значително по-бърз и ефективен начин за откриване на проблеми в канализационните тръби. Тази техника позволява да се извърши инспекция в реално време, като визуално се проверява състоянието на тръбите. Това означава, че проблемите могат да бъдат идентифицирани по-бързо, без да е необходимо разкопаване на трасето на тръбите.

Видеоинспекцията представлява най-малко инвазивния метод за проверка на канализационните тръби. За разлика от стандартните методи, като например изкопаване и инспекция на тръбите чрез определени отвори, видеодиагностиката не налага физическо нарушаване на околната среда. Това спомага за намаляване на разходите, минимизиране на времето за ремонт и запазване на инфраструктурата в по-добро състояние.

Видеодиагностиката позволява извършване на детайлен анализ на състоянието на тръбите. Този метод предоставя възможност за визуален преглед на всяка детайлна част от тръбите, включително наслагвания, корозия, пукнатини и други дефекти. Техникът може да преглежда записите и да анализира състоянието на канала детайлно, което е от съществено значение при вземане на решения за поддръжка и ремонт.

Инспекцията с видеокамера също така предоставя по-голяма точност при локализирането на счупени или повредени тръби. Може да се определи точното местоположение и дължината на дефекта в тръбите, което улеснява тяхната замяна или ремонт. Тази точност намалява изливанията и потенциалните аварии в системата, като подобрява ефективността и сигурността на канализационната мрежа.

Процесът на видеодиагностика с камера VIVAX Metrotech

След въвеждането на камерата в тръбата, тя показва в реално време изображение на монитора. По време на инспекцията, операторът записва визуални данни за всички забелязани проблеми и аномалии, като прави снимки и записи.

След успешното приключване на инспекцията, ние анализираме записаните видеоматериали и извличаме информация за състоянието на тръбите. Този процес включва идентифициране на дефектите, мястото и характера им, както и определяне на степента на нарушенията.

Видеодиагностика с камера VIVAX Metrotech предоставя ясни визуални данни, които улесняват откриването на счупени тръби, нарушения и други проблеми. След внимателен анализ на записите се търсят следните индикатори за дефекти:

  • Пукнатини и счупени места: Тези се явяват като видими процепи или дупки по вътрешните стени на тръбата.
  • Корозия и наслагвания: Окислени и ръждясали области по стените на тръбата могат да бъдат индикатори за корозия или натрупване на отпадъци.
  • Отвори или проблеми със свързването: Видими проблеми със свързването на различни секции на тръбата могат да бъдат забелязани.

Когато се открият дефекти или проблеми по време на видеодиагностиката, ние  анализираме възможните причини за тях, които могат да бъдат:

  • Естествено износване: Старите тръби могат с времето да подлежат на износване и корозия.
  • Механични удари или налягане: Последици от физически удари, разместване, или налягане могат да доведат до счупване или пукнатини в тръбите.
  • Проникване на корени от растения: Влизането на корени от растения в тръбите може да предизвика блокажи и нарушения.
  • Последици от сезонни или климатични влияния: Преминаването на времето, промените в температурата и замръзванията могат да повлияят на състоянието на тръбите.

Използването на видеодиагностика с камера VIVAX Metrotech предлага по-бързо, по-точно и по-ефективно решение за проблемите в отводнителната мрежа. Идентифицирането на причините за повредите е важна част от процеса на видеодиагностика, тъй като това позволява да се изготви подходящ план за ремонт или поддръжка и да се предотвратят бъдещи проблеми в канализацията.