Робот камера за видеодиагностика на канали

Видеодиагностика на големи тръби

Големите тръби се използват в тръбопроводите за снабдяване с вода и в канализацията за отходни води. Значението на доброто им състояние както за водоснабдяване с чиста вода, така и за отвеждане на мръсната вода е много голямо. При проблеми в такива тръби или съмнения за проблеми се налага да се извърши видеодиагностика. Обикновено видеодиагностицирането се извършва при чести запушвания.

робот камера за виедеодиагностика на канали

Защо се налага видеодиагностика

Поради сравнително остарелите водовземни съоръжения в страната рисковете от аварии са големи. Загубите на вода означават загуби на средства. Такова е положението и при канализационните системи. Освен това се използват тръби от различни материали, всеки от които има своята специфика и не само предимства, но и недостатъци.

Свързването на секторите на тръбите се осъществява чрез гумени пръстени, запояване, резба.  Снадките са възможни участъци за поява на проблеми и е добре те да се огледат и отвътре.

Освен че трябва да се знае от какъв материал са тръбите в даден участък, трябва да се правят периодични огледи на вътрешността им, както и огледи при съмнения за проблеми. Видеодиагностиката е съвременният начин за проверка на тръбите отвътре.

Подходяща камера за видеодиагностика на големи тръби

При тръби с диаметър между ф250 и ф1500 се използва камера робот. Тя е дистанционно управляема, с въртяща се глава. При огледа на вътрешността на тръбите с брояча на камерата  се отчитат и метрите, на които се намира тя в дадения момент.

Както тръбите, така и разклоненията, снадките, връзките се проверяват внимателно за наличие на проблеми, които биха се задълбочили в близкото бъдеще. Такива проблеми могат да възникнат поради попадане в тръбите на камъни, корени на дървета, мазнини, по-големи предмети. Проблемни ситуации се получават и при счупвания в тръбите.

Огледът на вътрешността на тръбите с камера робот

Камерата робот прониква на дълбочина до 150 метра. Тя се управлява дистанционно, а при огледа състоянието на тръбите се наблюдава на цветен монитор. Самият оглед се записва във видео файл, който при необходимост се гледа от специалистите по канализация и след като приключи оглеждането. Клиентите също могат да получат записа на огледа, на диск или на флашка.

КАНАЛИ-ТИНО извършва видеодиагностика на големи тръби

Когато е необходимо да се направи проверка на състоянието на вътрешността на големи тръби, използвайте услугите за видеодиагностика на КАНАЛИ-ТИНО. С нашата камера робот ще направим оглед на участъка, който желаете да се провери, и ще ви предоставим и запис от огледа. В зависимост от установените проблеми, ако има такива, ще ви предложим мерки за отстраняване на проблемите.

При често възникващи запушвания и проблеми с канала, не се колебайте да се свържете с нас на посочените телефони или изпратете запитване за видеодиагностика. Само така ще се открие и реши трайно проблема с вашия канал.