Запушване на канализацията – сигнали, причини и решения

Основната функция на канализацията е да отвежда отпадъци и отпадни води от жилищата, предприятията, обществените сгради и други сгради. Това включва отводнителни системи за събиране на отпадъчни води от бани, кухни, тоалетни и други санитарни възли.

Канализацията е важна за поддържането на общественото здраве, като осигурява безопасно отвеждане и обработка на отпадъците и отпадните води. Това предотвратява разпространението на заболявания и замърсяването на околната среда.

Запушване на канализацията

Проблемът със запушването на канализацията и негативните последици

Проблемът със запушването на канализацията е разпространен и може да има негативни последици както за домакинствата, така и за общественото здраве и околната среда.

Запушването на канализацията може да ограничи функционалността й, като затруднява отвеждането на отпадъци и отпадни води. Това може да доведе до задържане на водата в тръбите, преливане на канализацията и нарушаване на нормалното функциониране на системата.

В някои случаи, запушването на канал може да доведе до прекъсване на водоснабдяването на домакинствата или бизнес сградите. Това може да създаде неудобства, особено ако канализацията е запушена за продължителен период от време и изисква ремонтни дейности за отстраняване на замърсяването.

Запушването на канализацията може да доведе до натрупване на отпадъци и отпадни води в тръбите, което може да доведе до разпространение на заболявания и замърсяване на околната среда.

Запушването на канализацията може да доведе до повишени разходи за ремонти и почистване.

Сигнали за запушване на канализацията

Съществуват няколко сигнала, които могат да подсещат за запушване на канализацията. Някои от тези сигнали могат да бъдат забелязани в домакинството или бизнес сградата, докато други могат да се открият от професионалисти при извършването на инспекции и поддръжка на канализационната система. Ето някои от основните сигнали за запушване на канализацията:

 • Бавно оттичане на водата

Ако забележите, че водата в канализационните тръби оттича бавно или се задържа в раковината, то това може да бъде сигнал за запушване на канализацията. Запушените тръби не позволяват на водата да оттече нормално и могат да доведат до натрупване на отпадъци и замърсяване на системата.

 • Неприятни миризми

Ако откриете неприятни миризми, идващи от сифона, раковината или други канализационни отвори, то това може да бъде индикация за запушване на канализацията. Запушените тръби могат да задържат отпадъци и да създават лоши миризми, които да се разпространяват в помещенията.

 • Преливане на канализацията

Ако забележите, че канализацията прелива, когато използвате водата, то това може да бъде ясен сигнал за запушване на канализацията. Преливането на канализацията може да се случи в раковината, тоалетната чиния, ваната или душ кабината и може да доведе до нарушаване на нормалното функциониране на системата.

 • Гъргорене в тръбите

Ако чувате гъргорене или шумове, идващи от канализационните тръби, то това може да бъде указание за запушване на системата. Запушените тръби могат да причинят турбулентност и гъргорене на водата, когато тя преминава през системата.

Причини за запушване на канализацията

Запушването на канализацията може да се дължи на различни причини. Някои от основните причини за запушване на канализацията могат да са:

 • Отпадъци и отлежаващи материали

Една от основните причини за запушване на канализацията е натрупването на отпадъци и отлежаващи материали в тръбите. Това може да включва хранителни остатъци, мазнини, сапуни, косми, хартия, тоалетни принадлежности и други материали, които се отнасят в тоалетната, сифона или други отвори на канализацията. С времето, тези материали могат да се натрупват и да създават блокажи, които да предотвратят нормалното оттичане на водата.

 • Прорастване на корени от дървета

Корените на дървета могат да проникнат в канализационната система през съединителните тръби или през тръбите с повредени места. Когато корените на дърветата нарастват, те могат да се преплетат и да запушват канализационните тръби, което да предотврати нормалното оттичане на водата.

 • Грунд или пясък и строителни отпадъци

Времената или неправилната инсталация на канализационната система може да доведе до влизане на грунд или пясък в тръбите. Тези материали могат да се натрупват в тръбите и да създават блокажи.

 • Корозия и разрушаване

Вследствие на корозията може да се натрупа мръсотия  вътре в канализационните тръби , особено в стари системи, и да предотвратят нормалното оттичане на водата. Корозията може да се дължи на действието на химикали, киселини или други агресивни вещества в отпадъчната вода, докато депозитите могат да са от натрупването на минерални отлагания или други материали в тръбите.

 • Дефекти в системата

Дефекти в канализационната система са свързани най-често с нейното остаряване или разместване поради движение на земните пластове, при които може да се повредят връзките между тръбите.

 

Решения за отпушване на канализацията

За отпушване на канализацията могат да се приложат различни решения, в зависимост от причината за запушването и степента на блокажа. Някои от общите решения за отпушване на канализацията включват:

 • Ръчно премахване на блокажа

Ако блокажът е причинен от видими материали, като хранителни остатъци, мазнини, сапуни и други отлежаващи материали, те могат да бъдат ръчно премахнати с помощта на извита тел или специални инструменти за отпушване на тръби. Внимателно премахване на блокажа може да рестартира нормалното оттичане на водата.

 • Използване на домашни методи като гореща вода, сода, оцет и др.
 • Използване на химикали за отпушване

Много комерсиални продукти за отпушване на канализацията съдържат химикали, които могат да разтворят или разпаднат блокажите. Тези продукти могат да бъдат изсипани в канализационната тръба и да бъдат оставени да действат според указанията на производителя, след което да се изплакнат с вода. Важно е да се следват инструкциите на продукта и да се вземат предпазни мерки, като използване на ръкавици и предпазване на очите, при работа с химикали.

 • Използване на отпушващи инструменти

Има различни инструменти, които могат да се използват за отпушване на канализацията, като например вакуумни помпи. Тези инструменти могат да се използват за физическо премахване на блокажите или за създаване на налягане или подвижност в тръбите, което да помогне за премахването на блокажите.

 • Професионално отпушване с използване на вода под налягане

Високо налягане на вода може да бъде използвано за отпушване на канализацията. Тази техника използва вода, под налягане от специална машина, за да пробие или отмие блокажите в канализационната тръба. Процесът на хидроотпушване обикновено се извършва от професионални фирми, които разполагат със специализирани хидроотпушващи машини.

Използва се специален маркуч с дюзи, който се вкарва в канализационната тръба. Вода под налягане се изпуска от дюзите на маркуча, което създава силен поток, който пробива или отмива блокажите. Водният поток може да бъде насочван в различни посоки, за да се разрушат или отмият блокажите и да се възстанови нормалното оттичане на водата.

Хидроотпушването на канализацията е ефективен метод за отстраняване на блокажи, предизвикани от различни материали, като наслоявания, мазнини, корени на дървета и други.

 • Машинно отпушване на канали от професионалисти

Машинното отпушване на канали е ефективен метод за отстраняване на блокажи в канализационната система и включва използването на специализирана машина и оборудване. Тази технология се използва от професионални фирми и е един от методите за отпушване на канализацията.

Професионалните машини са снабдени с дълги кабелите, които са оборудвани със специални насрещни куки, пружини или други аксесоари, които могат да разрушат или отмият всеки блокаж.

След  неговото пробиване машината се използва за извличане на отпадъците от канализационната тръба. Това може да става чрез въртене на кабелите и изваждане на мръсотията или чрез отмиване на отпадъците с вода.

Превенция на запушване на канализацията

За да не се стига до по-сериозни проблеми със запушването на канализацията, използвайте цедки и филтри за улавяне на отпадъци. Редовно почиствайте канализационните тръби. Изхвърляйте правилно твърдите отпадъци, мазнините  и остатъци от храна. Когато забележите по-бавно оттичане на водата, използвайте специализирани почистващи препарати за отпушване на канализацията.

Важно е редовното поддържане на канализацията, за да се предотвратяват запушванията. Предприемайте своевременно действие при забелязване на сигнали за запушване. При неуспешни опити – обърнете се към професионална фирма за почистване на канализацията.

КАНЛИ ТИНО ЕООД извършва рутинно почистване и инспекция на канализационната система, което може да помогне да се предотвратят запушвания и други проблеми в бъдеще.