Запушен канал в мазето

Запушването на канала може да се случи в апартамента – в банята, в тоалетната, някъде из тръбите, с риск от наводняване. А когато се запуши канал в мазето, също може да се стигне до наводняване. Тогава ще пострадат вещите, които съхранявате там, много от тях може вече да не могат да се използват. Дори при наводняване на едно помещение водата лесно ще проникне и в другите мазета.

При запушване трябва да действате бързо и да се обадите на фирма за отпушване на канали.

фирма за отпушване на канали

На какво може да се дължи запушването

Най-често причината за наводняване на мазето поради запушване е запушването на вертикалния щранг. Затова първото, което специалистите по отпушване правят, е да проверят през ревизионния отвор на щранга. Лесно е да се стигне до натрупване на запушващи отпадъци, ако живеещите в дома изхвърлят в канализацията хигиенни материали или ако в канала са попаднали някакви едри предмети – изпуснати играчки или други.

Машините и спиралите за отпушване

Машинното отпушването се извършва с професионални спирали, за да се отстранят отпадъците. Те са с различна дължина и накрайници, с които лесно могат да се отстранят различните материали, попаднали в канала и довели до запушването. Машините за отпушване, с които се използват спиралите, са мощни, така че отпушването с тях е много по-лесно, отколкото ако се опитате да отпушите с ръчни спирали.

Отводняването

Много е важно мазето да се отводни колкото може по-бързо, за да не се допуснат поражения на помещението и на нещата в него. Запушващите частици често се натрупват в капака на самия сифон. След отводняването както капакът, така и сифонът трябва да се почистят.

Но когато нивото на водата е високо, е трудно да се достигне до сифона, за да се отстранят запушващите частици в него. Първо се предприема изпомпване на водата. Помпите на професионалните фирми са мощни и имат различен дебит. Специалистите подбират подходящата помпа за степента на отпушването, което трябва да се предприеме. Друг критерий при избора на помпа е големината на помещението, което трябва да се отводни.

Щранговете, които се използват при отводняването, също са различни – по дължина и по размери. С това разнообразие може да се подбере подходящата помпа и щрангове за бързо и цялостно отводняване. Дори ако в мазето няма контакт и помпата не може да се включи там, тя може да се включи в контакт на партера и с дълъг щранг да се достигне до наводненото мазе, за да се изпомпи водата там.

Ако нивото на наводняването не е високо и специалистите могат да достигнат до сифона и да махнат капака, водата ще се оттече. След това сифонът, капакът и каналът трябва да се почистят, за да не се получат условия за задържане на вода при следващ проблем.

отводняване на мазе

Веднага след отпушването и отводняването извадете нещата от мазето за изсушаване

Бързото изсушаване на материалите, инструментите и т.н., които се намират в мазето, ще ви спести големи загуби. Извадете всички неща от мазето, може да ги складирате в гаража, на балкона или на друго удобно място. Ако мазето има прозорче, добре е да го оставите отворено за по-бързо изсушаване.