Как видеодиагностиката решава често повтарящи се проблеми със запушена канализация

Честите повторения на проблеми с канализацията могат да създадат неудобства и рискове за здравето на обитателите. Запушените канализации могат да доведат до затруднено оттичане на водата, изтичане на неприятни миризми, и дори до сериозни повреди на инфраструктурата.

Откриване причината за често повтарящи се запушвания на канализацията изисква внимателно анализиране на причините за появата им. Това може да се дължи на неправилна употреба на канализационната система, наличие на чужди тела, нарушения в конструкцията или просто стареенето на тръбите.

При откриване на източника на проблема, професионалистите от КАНАЛИ ТИНО ЕООД използват различни технологии, включително видеодиагностика и други иновативни методи.

 

lroefordhkfijrud kd запушена канализация

 

Често повтарящо се запушване на канализацията – случай от практиката

Клиентите се обърнаха към нас само 12 дни след предходното почистване на канализацията. Изправяйки се пред отново запушване на системата, решенията, приложени преди това, не доведоха до устойчив резултат. Използвана беше техника с вода под високо налягане, последвана от проби с машина със спирали. Въпреки усилията, проблемът се повтори, като наличието на влажни кърпички беше само една от предполагаемите причини за проблема.

Търсейки решението на проблема екипът ни използва видеодиагностиката с камера за обследване на канали, за да изследва подробно състоянието на тръбите и да се открие наличието на по-дълбока причина.

Използваните методи за решаване на проблема бяха следните:

  • Вода под високо налягане

Използването на вода под високо налягане помага за механичното отстраняване на замърсители и отпадъчни материали в канализационната тръба. Въпреки че този метод е ефективен в повечето случаи, той не винаги решава коренната причина за запушването.

Нашето професионално оборудване включва технология ROWO за почистване с вода под високо налягане. Използването на ROWO първоначално беше насочено към бързо и ефективно механично почистване на замърсители и блокажи в канализационната система. Този метод осигури начално пробиване и отстраняване на повърхностните замърсители.

  • Машина със спирали

Машината със спирали се използва за механично пробиване и премахване на замърсители, като косми, козметика и други отпадъци, които могат да се натрупат в тръбите. Този метод може да бъде ефективен, но не винаги достига до места, недостъпни за традиционни инструменти.

КАНАЛИ ТИНО ЕООД използва машина със спирали RAK 40, която е снабдена с различни видове спирали, подходящи за разнообразни видове замърсители.

След успешното почистване с ROWO, RAK 40 беше въведена за допълнително пробиване и премахване на по-задълбочените блокажи и замърсители. Този етап гарантира по-дълбокото почистване на канализационната тръба.

  • Камера за видеодиагностика

Камерата за видеодиагностика играе ключова роля в идентифицирането на причините за проблема. Този метод предоставя визуална проверка на състоянието на канализационната тръба, позволявайки инженерите да открият повреди, нарушения или други проблеми, които могат да бъдат източник на запушването.

Използваната от нас камера за видеодиагностика Ridgyd Seesnake предоставя детайлна инспекция на тръбите и идентификация на причините за блокажите. В този конкретен случай се оказа, че канализационната система е стара и има счупване на тръбите.

В крайна сметка съчетаването на технологичните инструменти – ROWO, RAK 40 и Ridgyd Seesnake, предостави комплексен и успешен подход за решаване на проблема с канализацията.

Ролята на видеодиагностиката в търсене на причината за повтарящия се проблем с канализацията

Визуалната проверка, осигурена от камерата за видеодиагностика, представлява несъмнено ключов елемент в разгадаването на често повтарящи се проблеми със запушането на канализационни тръби. За разлика от традиционните методи за почистване, камерата позволява на техниците да придобият визуална информация за състоянието на тръбите и причините за повторните блокажи.

Значението на визуалната проверка включва:

  • Идентификация на причините

Видеодиагностиката позволява откриване на факторите, предизвикващи честите запушвания, като чужди предмети, дефекти в тръбите или наличие на корени.

  • Оценка на състоянието

Инженерите могат да преценят общото състояние на канализационната система, включително наличие на износване, корозия и други потенциални проблеми.

  • Предоставяне на доказателства

Визуалните записи от камерата са ценен документален материал, предоставящ доказателства за състоянието на тръбите преди и след почистването.

Визуалната проверка с камера може да разкрие скрити повреди и проблеми като корозия, счупване и деформация на тръбите или дори проникване на корени.

Видеодиагностиката точно определя местоположението на блокажите, позволявайки на екипът ни да приложи целенасочени мерки за почистване.

В съчетание с други методи за почистване, видеодиагностиката предоставя пълноценен и обективен поглед върху състоянието на канализационната система. Използването на този интегриран подход с технологични решения от КАНАЛИ ТИНО ЕООД не само реши проблема с канализацията, но и предостави цялостно разбиране за състоянието на системата, което помогна за предотвратяването на бъдещи повторения на блокажите.