Къде най-често става запушване на канала

При възникване на проблем – бавно оттичане или пълно задържане на вода, е необходима преценка на професионалисти, занимаващи се с отпушване на канали в София или друг град. В канализационната система има хоризонтални и вертикални щрангове. Професионалистите с опит познават местата, където най-често се получават запушвания, и няма да губят много време, докато стигнат до извода къде е проблемното място. Те използват професионални машини, които са мощни и се справят с лекота с отпушване на канализация.

запушване на канал

Нека разгледаме особеностите, които са свързани с хоризонталните и вертикалните щрангове  и които професионалистите познават.

По хоризонталните щрангове, които поемат водата от апартаментите, често се получават запушвания не само в самите шахти, но и в участък от тръба между две шахти. Отпадната вода не може да премине във втората шахта и започва да се натрупва в първата. В блоковете използването на вода и постъпването на отпадна вода от апартаментите е голямо. Така се стига до наводняване на приземните помещения и мазетата.

При признаци на затруднения с оттичането, при поява на неприятна миризма и избиване на влага в мазетата и приземните помещения не се бавете, потърсете професионална фирма, която да установи дали няма запушен хоризонтален щранг, и да извърши необходимото, за да отпуши участъка, в който се е появил проблемът.

Професионалистите от фирма за откриване на течове могат да ви уведомят и дали проблемът с появата на влага не се дължи на некачествено измазани стени на шахтите. Измазването не дава възможност на водата да се дренира през стените на шахтите, но ако то е некачествено, се получава дрениране. Освен влага и теч този проблем е свързан с риск от слягване на почвата, което може да застраши стабилността на блока или сградата.

Хоризинталните щрангове на уличните канали също могат да се запушат. За тези участъци от канализацията отговорност носят фирмите за водоснабдяване и канализация. Тук обаче има и възможност някои части от уличната канализация да не са под стопанисването на фирмите за ВиК. Трябва да проверите дали случаят с вашия сектор от уличната канализация е такъв, тъй като може отговорността за сектора да е на собствениците на блока или сградата, от които се оттича отходна вода в сектора.

отпушване на канал с машина

Снимка: https://eko-servism.com.ua

 

Вертикалните щрангове

Вертикалните щрангове са участъците от канализацията, които поемат отпадните води от етажите на сградата и ги отвеждат до нивото на улицата. Поради това, че цялото количество отпадни води тече надолу, почти винаги запушване се получава в долната част на съответния вертикален щранг, в мястото на съединяването му с хоризонталния щранг за отвеждане към уличната канализация. Други вероятни участъци за поява на запушване са чупките на вертикалния щранг, ако има такива в дадената сграда.

Независимо дали запушването е някъде в хоризонталния щранг, или проблемът е във вертикалния щранг, в участъка на съединяването му с хоризонталния, или в някоя чупка, ако в сградата ви има такива чупки по вертикалния щранг, единственият начин да се отстрани по-бързо проблемът е да се свържете с фирма за професионална диагностика и отпушване на различни участъци от канализацията.