Къде се запушват каналите

Канализацията отвежда отпадните води до уличните тръби и оттам към пречиствателните станции. Всички изпуснати по невнимание отпадъци от храна и опаковки, хигиенни материали и други могат да се задържат на уязвими места и да причинят запушване.

От дома отпадните води се отвеждат по хоризонтален щранг до вертикалния щранг, поемащ отпадните води от всички жилища или всички етажи в сградата. От там до уличната канализация също води хоризонтален щранг.

Запушванията на каналите могат да се образуват както в хоризонтален, така и във вертикален щранг. Но за да се предприеме отпушване на канализация, първо трябва да се направи оглед от специалисти, за да се установи къде точно е запушването.

 

Запушвания в хоризонтални щрангове

Хоризонталният щранг, отвеждащ от дома към вертикалния щранг, може да е първото място, където се образува запушване. Това се случва, ако в канала се изпусне някакъв предмет, който засяда още в този хоризонтален щранг.

По-нататък в хоризонталните щрангове запушване може да се образува в шахта или в тръба между две шахти.

Специалистите проверяват и шахтите, и тръбите, тъй като в почти всички случаи запушванията се образуват между пълна и празна шахта. След образуването на запушване между две шахти водата вече не може да се оттича и всички тръби и шахти преди мястото на запушване се пълнят с вода.

При запушване на такива места е важно да се предприеме отпушване, за да не се стигне до наводнение и щети, причинени от това наводнение. При запушвания в шахти и между тях водата избива в мазетата и се повреждат всички складирани там вещи. Важно е да се прибегне до помощ на специалисти по канализация, които да локализират мястото на запушването и да предприемат отпушване.

Ако самите шахти не са с добра замазка, водата може да започне да прониква през пукнатините и да достига в основите на сградата. Така може да се образуват пукнатини в самата сграда, тъй като почвата се сляга поради прекомерната влага.

До пристигането на специалистите не трябва да се пуска вода в каналите, за да не се задълбочи проблемът.

 

Ако е запушен хоризонтален уличен канал

Отпушването на уличните канали се извършва от съответното ВиК дружество. Затова трябва да се обадите на дежурния телефон, за да направят диагностика и да извършат отпушването.

 

Запушвания във вертикални щрангове

При вертикалните щрангове уязвимата част, в която възниква запушване, е долната част, в която този щранг се свързва с хоризонталния щранг. Но понякога запушване може да се образува някъде в самия щранг, ако има чупки, тъй като в тях лесно се задържат отпадъчни частици и наслоявания.

Специалистите от нашата фирма за отпушване на канали първо ще проверят в долната част на вертикалния щранг, за да установят дали причината не е там. След отпушването протичането на отпадните води ще се възстанови.

Диагностиката на запушванията на канали и самите ремонти са специализирани дейности. За да не се усложни ситуацията и да се нанесат големи щети, обадете се незабавно на специалистите от КАНАЛИ ТИНО ЕООД за отпушване на канализацията ви.