Отстраняване на неприятната миризма от канала

Когато от канала започне да се носи неприятна миризма, това е голям проблем. Трябва да се има предвид, че тази миризма може да се дължи на различни причини. Тук ще разгледаме възможните причини и как можем да отстраним миризмата, както и кога трябва да извикаме специалист по отпушване на канали.

Причини, които могат да доведат до неприятна миризма, носеща се от канала

На първо място, миризмата може да се дължи на проблеми, свързани със сифона. Но има и други чести проблеми, вследствие на които от канала започва да мирише неприятно. Сред тях са:

  • срив във водния затвор
  • нарушаване на херметичността на канализационните тръби
  • проблеми в работата на вентилационната система.

Може да са налице и други причини, но те могат да се установят от професионалисти в поддържане на канализацията, които разполагат с уреди за видео диагностика.

Нека сега разгледаме по-подробно най-честите причини за възникване на миризма от канала.

Проблеми със сифона

Сифонът е участъкът, в който отпадъчната вода се излива в канала. Ако е монтиран неправилно, това може да е възможна причина за миризмата.

Друг проблем, за който можете да проверите, е пресъхване на сифона. За да се спира миризмата, коляното на сифона трябва да е пълно с вода – тя действа като преграда за лошата миризма.

Проверете меката връзка – ако е много разтегната, сифонът не функционира правилно.

В сифона може да са натрупани отпадъци – косми, сапун и други. Разглобете го, за да установите дали не е необходимо почистване.

миризма от канала

Проблем във водния затвор

Ако в банята или тоалетната ви се носи неприятен „аромат“, това може да се дължи на проблем с водния затвор. До такъв проблем може да се стигне поради:

  • замърсяване
  • монтиране на тръби с по-малък от необходимия диаметър

Проверете за замърсяване и ако установите такова, почистете. Ако тръбите не са с достатъчно голям диаметър, обърнете се към фирма за канализационни ремонти.

Нарушаване на херметизацията на канализационните тръби

Това е проблем, който трудно можете да установите, задачата е за професионалисти. Обърнете се към КАНАЛИ ТИНО, когато в дадено място в банята или тоалетната се появи влага и плесенясване – те са възможни признаци за разхерметизиране.

Проблеми с вентилацията

Както всички други кътчета на дома, вентилационната шахта се замърсява постепенно и в даден момент започва да работи непълноценно, започва да се носи миризма. Това означава, че вентилационната система не пречи на проникването на миризмата от отпадъчните води. И това е задача за специалисти по почистване на канализация.

Ето още няколко възможни причини за неприятната миризма от канализацията

Има още няколко проблемни места, в които могат да възникнат неизправности, водещи до този проблем.

Едно от проблемните места е тоалетното казанче. То трябва периодично да се промива, за да не се задържа вода – така ще се образува и утайка и ще мирише. Отворете казанчето и промийте.

Ако в банята ви има вана, проверете дали под нея не е започнала да се застоява вода – това може да се получи вследствие на недостатъчно херметично съединяване на стената на ваната и стената на банята.

Извикайте професионалист водопроводчик, за да провери смесителните кранове – възможно е да са възникнали проблеми в тях. Специалистите от КАНАЛИ-ТИНО ще установят причината за миризма от канала ви и ще извършат необходимото почистване или ремонт.