Рискове, свързани с отпушването на канали, поради газове в канализацията

Работата по отстраняване на проблеми в канализацията има своята специфика и трябва да се извършва само от професионалисти. Проблемите като запушвания могат да се констатират и локализират с професионално оборудване, вместо да се действа напосоки. Освен това друг риск, свързан с отпушването на канала, е наличието на газове, които се отделят от фекалните води: метан, въглероден диоксид, въглероден оксид, сероводород и други.

 

отпушване на канали

Метанът

Метанът е особено опасен, тъй като е без миризма. Освен в природния газ, той се образува и при разлагане на материали от растителен произход в среда, в която няма кислород.

Ако бъде запален например при използване на свещ за оглед на канала, метанът гори до получаване на въглероден диоксид и вода. По-опасното е, че при смесване с въздух в затворени пространства, като канали, този газ образува взривоопасна смес.

Сероводородът

Това е газ с характерна, задушлива миризма – мирише на развалени яйца. Сероводородът е много отровен. Той се свързва с хемоглобина в кръвта и може да парализира дихателните пътища в организма. При запалване гори, като се получава остра и задушлива миризма.

запушена канализация

Въглеродният диоксид

Въглеродният диоксид също е безцветен и със специфична миризма, много задушлив. Освен при горенето се образува и при дишане на живи организми. Разтваря се във вода и при това се образува въглеродна киселина, а след това се трансформира обратно във въглероден диоксид.

При големи концентрации на въглероден диоксид във въздуха се получава дразнене на носа и гърлото и кисел вкус в устата. Киселият вкус се получава, тъй като се образува слаб разтвор на въглеродна киселина. Може да се стигне до задушаване, тъй като човешкият организъм ням рецептори за недостатъчно съдържание на кислород в средата.

Въглеродният оксид

Още един безцветен газ, отровен, но без характерен мирис, е въглеродният оксид. Той се получава при непълно изгаряне на вещества, съдържащи въглерод, когато в средата няма достатъчно кислород. Кислородът е необходим за пълно окисляване и получаване на въглероден диоксид.

По принцип въглеродният оксид се произвежда от животинските организми в малки количества. Но в по-големи количества, които могат да се образуват в канализацията, той е опасен за човешкото здраве и живот. При вдишване въглеродният оксид навлиза в кръвообращението и предизвиква задушаване, а при по-големи количества може да причини и смърт.

Наличието на газове в канализацията създава рискове от избухване и от задушаване

В канализационните тръби се образуват различни количества от тези и от други газове. Натрупаните количества газови смеси са избухливи, а могат да предизвикат и задушаване.

Бензин, бензол и керосин в канализацията

При изхвърляне на бензин, бензол, керосин от автомобилни гаражи и от отпадъчни води на предприятия те се натрупват в канализацията и създават допълнителни рискове от избухване при запалване. Трябва да се инсталират съоръжения, които преработват фекалните води и отстраняват тези замърсители. Но това не винаги се спазва, така че и те създават рискове за здравето и безопасността, ако непрофесионалисти решат да извършат оглед на канала при проблем.

Неутрализиране на вредните газове

Има начини за неутрализиране на вредните газове в канализацията. Един от тях е сипване на негасена вар, около една кофа, в канала, след като бъде залята с вода. След това трябва да се вкара въздух, което може да се извърши с ръчен вентилатор.

За отстраняване на тежките газове трябва да се използва смукател, тъй като те се наслояват над водната повърхност.

Важно е да не се внасят свещи или лампи с открит пламък

Откритият пламък създава риск от възпламеняване и затова не трябва да се внасят свещи или лампи, чийто пламък е открит.

свържете се с насЗа да избегнете инциденти при отпушване на канализацията, свържете се със специалистите на КАНАЛИ ТИНО, които са подготвени професионално за извършване на всякакви операции и отстраняването на различни проблеми при запушен канал.