Термографска диагностика за откриване на теч и влага

Когато стане въпрос за теч, всички си представят мокри стени, подпухнала мазилка или тапети. За съжаление това означава, че течът е налице от доста време. Ремонтите, свързани с отстраняването му, са сериозна работа.

Термографска диагностика

Някои течове са във видими участъци и лесно могат да се отстранят

Някои течове възникват в снадките, поради влошаване на уплътнението или разхлабване на връзките. Ако са в участъци от видимите части на тръбите, установяването на проблемното място е лесно. Но трябва да действате бързо, за да не се задълбочи проблемът.

Обадете се на фирма за откриване на течове София, за да затегнат връзките или да сменят уплътнението.

 

Откриване на течове още в началото им

За откриване на течове и влага се използва термографска диагностика. С термовизионна камера е лесно да се установи дали при избиване на влажно петно има теч и къде точно е започнал той. Така проблемът може да се реши още в началото, преди течът да е нанесъл големи поражения.

диагностика за откриване на теч и влага

Местата, в които могат да възникват течове, са много

Навсякъде в каналите, както за чиста, така и за мръсна вода, може да възникне теч. Връзките и снадките също са рискови участъци за теч. Ремонтните дейности, при които тръбите не са положени и снадени качествено, както и некачествено положените тръби в нови сгради създават предпоставки за течове.

Навън, на двора или улицата, тръбопроводите са изложени на рискове от повреди при строителни работи, проникване на корени на дървета и други. При спукване или счупване на част от тръба, при разместване в областта на снаждането лесно се появява теч.

Трудно е да се установи точното място на теч, когато той е възникнал под под, зад стена, в таван. Тогава се използва термовизионна диагностика.

откриване на течове София

Принципът на действие на термовизионната камера и спомагателните уреди

Термовизионната камера за професионални приложения извършва диагностика на участъци, за които има съмнение за теч, и установява дори много малки температурни разлики. С тяхна помощ се установява без къртене къде има участък с теч. С такава камера може бързо да се извърши диагностика на големи площи.

Допълнително, с помощта на измерители на влагата, наречени хигрометри, и чрез обработването на шумовете, се откриват специфични шумове характерни за теч. Така се локализира точният проблемен участък.

При откриване на течове в канала се извършва и видеодиагностика, за получаване на по-подробна информация за мястото и степента на теча.

Както данните от проверката с термовизионна камера, така и данните от видеодиагностиката, ако е извършена такава, се записват във файл, който може да се проучи допълнително, за да се преценят действията, които трябва да се предприемат за отстраняване на теча.

Отдавна вече не се кърти, за да се установи къде точно има теч. При съмнение за изтичане от канализацията, дори при избиване на малко количество влага, сканирането на участъка и другите участъци в съседство ще ни помогне да установим къде точно е възникнал проблемът.