Отводняване на мазе и наводнено помещение

Наводняването на мазета се получава често като следствие на запушване в хоризонтален щранг. Запушването води до покачване на нивото на водата в тази част от канала и причинява наводняване.

Отводняване на мазе

Друга възможна причина за наводняване на помещения е навлизане на вода през подов сифон или шахта.

Точната причина за наводняването може да бъде установена само от специалисти. Не губете време, ако мазето, гаражът, складът или друго помещение започне да се наводнява.

Наводняването на мазе или друго помещение е проблем, при който трябва да се действа бързо

Наводняването не само не дава възможност да влезете в помещението и да го използвате. То залива всички предмети, инструменти, материали и т.н., които се намират на пода и ги прави негодни. Мазилка, гипсокартон и други облицовки също се повреждат от действието на водата, което означава, че трябва да се сменят. А това е свързано с време, пари и усилия.

Ако се наводни гаражът ви, ще се повредят частите и инструментите, които съхранявате в него. А ако това е склад, от повреждането на стоките и материалите в него ще пострада и бизнесът ви -ще понесете щети.

Наводняването може да засегне и съседно помещение и да причини вреди и там, на ваши съседи. Затова е важно да се действа бързо – обадете се на специалисти по отводняване.

Първо трябва да се установи причината за наводняването

Специалистите, които идват с оборудване за изпомпване на водата, започват с локализирането на проблема. След като се установи от къде е той, се спират всички течове. И тогава е време да започне изпомпването и отводняване на помещението.

Специализираното оборудване за отводняване дава възможност за бързо изпомпване на водата

Специалистите по отводняване използват мощни помпи с високо налягане. С тях бързо се отстранява водата и щетите във вашето мазе, склад или друго помещение ще бъдат минимални. Шланговете са достатъчно дълги, за да стигнат до всички части дори на голямо помещение.

Водните помпи, които се използват, са с различен дебит. Както и шланговете, те се подбират според помещението. Помпите трябва да са достатъчно мощни, за да се справят със степента на наводняването. Ако заливането с вода е много сериозно, се използва много мощна помпа.

Отводняване на помещение

След изпомпването на водата трябва да започне процесът на сушене

Важно е след бързото отстраняване на водата бързо да започне и сушенето. Така предметите и материалите ще понесат минимални щети.

Не допускайте наводняване на мазето и другите ви ниско разположени помещения при дъжд и снеготопене

Важно е да осигурите оттичане на водата при силен дъжд, за да не се наводни мазето и приземните ви помещения.

Ако е паднало голямо количество сняг, почистете около дома, къщата или блока. Когато снегът започне да се топи, може да причини наводняване на ниско разположените помещения.

Обадете се на КАНАЛИ-ТИНО, ако започне да се наводнява помещение в дома или блока ви. Разполагаме с няколко помпи, включително и с микробус с много мощна помпа за бързо справяне и с масивни наводнения.