Отпушване на запушен вертикален щранг

Какво е щранг

Щранг е вертикалната канализация, чрез която отходните води от отделните етажи достигат до подземната канализация.

Отпушване на вертикален щранг

Признаци, че вертикалният щранг е запушен

Ако се появи проблем с връщане на вода от сифона на пода или от тоалетната, или от мивката, това означава, че е запушен вертикалният щранг. Причината за връщането на водата, дори да не сте пуснали вие вода, е постъпването на вода от горните етажи. Тъй като вертикалният щранг е запушен, нивото на водата над запушването се повишава и това е причина за избиването на отходна вода при вас, тъй като вашият сифон, тоалетна чиния или мивка се намират непосредствено над зоната на запушване в щранга.

Обърнете се към специалисти за определяне на мястото на запушване и за отпушване на щранга

Локализирането на точното място на запушването може да се извърши само от специалисти, които имат необходимото оборудване.

свържете се с насОбадете се на професионална фирма за канализационни услуги.

Понякога запушването се дължи на тежки предмети, които са попаднали в канализацията, или на строителни материали, изхвърлени или попаднали във вертикалната тръба поради небрежност. Но е важно специалистите да определят къде точно се е образувало запушването и от какво естество е. Така няма да се разбива вертикалната тръба без да имате представа къде точно е проблемът.

Още един риск, който е свързан с тежки предмети и строителни отпадъци, попаднали в канализацията, е рискът от счупване на важна колянна връзка. Колянните връзки свързват вертикалната тръба с хоризонталните щрангове. При счупване на колянна връзка се получава теч, който често е масивен. Тогава се налагат и по-сериозни ремонти. Затова е важно при първите признаци за запушване на вертикалния щранг да се обадите на специалисти по отпушване на канали.

Запушен вертикален щранг

Как специалистите по отпушване на канализация се справят с проблема

Обикновено в мазето, в началото на вертикалния щранг, се намира ревизионен отвор. Той служи за улеснение при отпушване на вертикалния канал.

През ревизионния отвор се вкарва спиралата за отпушване. Тя се придвижва нагоре и достига до проблемното място. Там се предприема самото отпушване. По време на първоначалната проверка на вертикалния щранг и на коляновите връзки се използва спирала с по-малък накрайник,  а след това се използва и спирала с по-голям накрайник, която да разбие натрупания запушващ слой.

Не изхвърляйте в канализацията всякакви отпадъци

Запушването на щранга може да се дължи и на натрупване на битови отпадъци. В много случаи специалистите, които започват да се справят със запушването, намират хигиенни материали, например превръзки и кърпички, както и натрупани мазнини. Мазнините полепват лесно по вътрешността на тръбите и привличат и всякакви други отпадъци. Някои домакини имат навика да изхвърлят мазнината от фритюрника си в канализацията. Това създава предпоставки за запушване, което ще се образува скоро или след известно време, в зависимост от това, какво се изхвърля в канализацията и дали и други живеещи в блока изхвърлят такива отпадъци.

В случаи, когато в канализацията често се изхвърлят мазнини, се налага и подмяна на целия канал

КАНАЛИ-ТИНО разполага с професионално оборудване за отпушване, с което се справя с всякакви запушвания на вертикални канализационни тръби. При необходимост извършваме и видеодиагностика на вътрешността на щранга.