Кога се налага смяна на вертикален щранг

Вертикалните щрангове отвеждат чистата вода нагоре до етажите и отходните води от всеки етаж до подземната канализация. Те се съединяват към тръбите за всеки етаж или апартамент чрез Т-образни муфи.

смяна на вертикален щранг

Когато тръбите са от стария тип, метални, те постепенно корозират и щрангът се запушва. Натрупаният в тях котлен камък също причинява проблеми – вътрешността на тръбите се стеснява. Дебитът на тръбите намалява, влошава се качеството на подаваната чиста вода и често се стига до аварии. Затова, ако имате проблеми с подаването на вода, недостатъчно налягане на водата, установили сте, че качеството на водата не е добро, трябва да се обърнете към специалист водопроводчик, за да се установи дали не е време за подмяна на вертикалните щрангове. Ако  подмяната не се извърши навреме, може да се стигне и до наводнения.

Колко време е необходимо за смяна на вертикален щранг

Времето, необходимо за подмяната на щранга, е различно. То зависи от мястото, от това, каква част от щранга трябва да се смени. Обърнете се към специалисти по подмяна на щрангове, за да извършат оглед и да преценят колко време ще е необходимо, както и да ви предложат оферта за цената.

Дейностите, които се включват в подмяната на вертикален щранг

За да се осъществи подмяната, се извършват следните дейности:

  • Слагат се информационни надписи, ако подмяната ще се извършва в блок или в къща, ползвана от повече собственици – посочва се периодът, през който ще бъде спряна водата.
  • Спира се подаването на вода от общия кран.
  • Старите тръби (щрангове) се демонтират.
  • Поставят се нови тръби (щрангове).
  • Монтират се нови спирателни кранове.
  • Извършва се укрепване на новите тръби (щрангове).

Щранговете могат да се подменят и през етаж, затова е необходимо да се обсъди и тази подробност, когато се свържете със специалисти по ремонт на щрангове. Те ще преценят дали за вашия блок това е приложимо. Все пак е добре по време на ремонта във всеки апартамент да има по един представител. Попитайте за подмяна през етаж, ако в блока има собственици, които в този период са извън страната.

Каква големина на ревизионния отвор е достатъчна за подмяна

Обикновено специалистите казват, че ако отворът е най-малко с размери на лист А4, това е достатъчно за извършване на подмяната. По-точно, минималните размери са 30 х 30 см.

Как можете да се погрижите за плочките, за да не се повредят

Съветваме ви преди подмяната на щранга да налепите по плочките по пода и стените мокри вестници. При рязането хвърчат стружки, които могат да повредят плочките. Слоят вестници ще ги запази.

Не отлагайте подмяната на вертикалния щранг

Във всички случаи е добре да се обърнете към специалистите от КАНАЛИ-ТИНО за подмяна достатъчно рано и да заделите необходимата сума. Този разход не е голям, предвидете го с предимство преди други разходи по обновяване на дома, почивки и други. Ако отлагате и се стигне до авария и наводнение, възстановяването на щетите ще ви излезе много по-скъпо.