Водосточна система за покрива

Изборът и полагането на водосточни тръби за покрива са много важни. След дъжд и топене на снега водата трябва да се отведе, за да може покривът да остане сух. При задържане на вода в областта на покрива има риск от навлажняване и на стените на дома. КАНАЛИИ-ТНО ЕООД е с основен предмет на дейност отпушване и почистване на водосточни тръби и канали. Затова знаем колко е важно правилното изграждане на водосточната система, за да си спестите в последствие разходи от следващи ремонти и аварии.

 

Полагането на водосточни тръби по метода „Направи сам“

Ако имате желание и се занимавате с ремонти и други дейности в дома, проучете как трябва да се положат водосточните тръби. Ако не сте уверени в успеха, по-добре заявете тази услуга от специализирана фирма.

Водосточна система за покрива

Важно е да подберете тръби и улеи с правилно напречно сечение

Избора на правилно напречно сечение можете да направите, използвайки таблицата по-долу. Той зависи от площта на покрива.

 

Площ на покрива Напречно сечение на улеите Напречно сечение на тръбите
До 50 кв. метра 100 мм 75 мм
От 50 до 100 кв. метра 125 мм 87 мм
Над 100 кв. метра 150-190 мм 100-120 мм

 

Правилото е да се предвиди една тръба за 70 до 100 квадратни метра. Дори и площта да е малко над 100 квадратни метра, по-добре е да се предвидят две тръби.

 

Разбира се, в съответствие с размерите на улеите и тръбите ще подберете и другите елементи на водосточната система.

 

Изчисляване на необходимия брой водосточни тръби

  • Първо изчислете разстоянието от долния край на покрива до земята и от тази стойност извадете 0,3 метра.
  • Разделете получената стойност на 3 (това е дължината в метри на водосточните сегменти).
  • Умножете получената стойност по броя на вертикалните тръби.
  • Закръглете получената стойност към следващото по-голямо кръгло число.

 

Изчисляване на броя на жлебовете

  • Първо измерете дължината на периметъра на покрива.
  • Полученото число разделете на 3 – стандартните улеи се продават на сегменти с тази дължина.
  • Закръглете получената стойност към следващото кръгло число.

 

Изчисляване на броя на крепежните елементи на жлебовете

Изборът на броя на тези елементи зависи от формата на покрива. За прави участъци е необходим един крепеж на всеки 0,6 до 0,9 метра. За покриви със сложна форма крепежите трябва да са повече.

Ако крепежите са недостатъчно на брой, има риск от задържане на вода в покрива.

 

Изчисляване на броя на крепежните елементи за тръбите

Броят на крепежите за всяка тръба трябва да е най-малко два. По-добре е да се предвиди крепеж на всеки метър от тръбата. Особено важно е да има крепежи в местата, където тръбите и колената се съединяват.

 

Изчисляване на броя на колената

Колената се изчисляват по следния начин. За всеки вертикален отсек трябва да се предвидят по две колена, както и по едно отливно коляно.

 

Конструкцията на покрива определя и конструкцията на водосточната система

Покривите имат различна конструкция. Те могат да бъдат:

  • плоски – с наклон от около 5 градуса
  • скатни покриви – с наклон, те могат да бъдат едноскатни, двускатни, трискатни, многоскатни
  • покриви тип черупка

Най- разпространени са плоските покриви – подходящи за по-малки постройки, и едноскатните.

Ако покривът е с по-сложна форма, по-добре е да се обърнете към специализирана фирма за изграждане на водосточната система.

За поддръжката и почистването на водосточната система, обърнете се към специалистите от КАНАЛИИ-ТНО ЕООД. Така ще си спестите проблеми и  водата от покрива ще се оттича редовно и напълно.