Отпушване на водосточни тръби и видеодиагностика с помощта на вишка

Отпушването на водосточни тръби е много важно, тъй като те отвеждат водата от покрива и не дават възможност тя да мокри и руши стените и основите на сградата. Но тъй като често в тези тръби попадат листа, прах, боклуци, когато вали дъжд, водата, стичаща се надолу по тръбите, повлича и всички натрупвания. Така лесно се стига до запушване. Този проблем се получава и при ламаринени, и при PVC, и при каменинови водосточни тръби.

1. Отпушване на водосточни тръби

Видеодиагностиката помага за уточняване на ситуацията

Отпушването на водосточните тръби е професионална задача, с която може да се справи фирма за отпушване на канализация София. Извършването на видеодиагностика на водосточна тръба помага за установяване каква е ситуацията, какво и къде е запушването, какви материали го съставят. Освен това диагностицирането с видеокамера с жило дава възможност и да се провери състоянието на тръбите, дали има разместване, спукване, счупване, които са условия за течове.

Видеодиагностиката е особено наложителна при наклонени покриви

При покриви с наклон, особено когато е голям, е много трудно да се огледат тръбите отвън, не може и да се пусне камера с жило за оглед, без да се използва допълнително съоръжение. Такова съоръжение, използвано от КАНАЛИ-ТИНО ЕООД, е вишката, с която нашият специалист се издига до необходимата височина и пуска жилото на камерата надоло, за да извърши огледа.

Ако покривите не само са под наклон, но са и със сложна форма, при поставянето на водосточните тръби се правят много на брой снадки. Те създават допълнителни условия за запушване. Много е важно с видеодиагностика да се установи не само дали има запушващи материали, но и да се провери какво е състоянието на снадките.

видеодиагностика на водосточни тръби

След диагностицирането на проблемите специалистите от КАНАЛИ-ТИНО ЕООД ще работят за отстраняването им. Поръчайте видеодиагностика при запушване на водосточните тръби на дома или блока ви, без да отлагате. Всяко отлагане може да доведе до по-големи и по-скъпи ремонти.

Отпушването на водосточните тръби

Специалистите по отпушване на канализация предприемат следните дейности за освобождаване на запушената вътрешност на тръбите. Обикновено най-долният сегмент на тръбата се разкачва, за да може да се вкара професионална спирала, достатъчно дълга, за да проникне навътре и да разбие слоя, който пречи на оттичането.

Вмъкваме спиралата постепенно, тъй като има вероятност във водосточната тръба да са попаднали дори малки камъчета и парченца от керемиди. Освен това при наклонени покриви с чупки задачата се усложнява. Но с професионални спирали се разбиват успешно всички отлагания.

След това с маркуч се вкарва силна струя вода, за да се отмият отпадъците, калта и всички отлагания и да се прочисти напълно вътрешността на водосточната тръба.

Когато пълното отпушване приключи, долният сегмент на тръбата се закачва отново.

видеодиагностика на водосточна тръба с помощта на вишка