Отпушване на водосточни тръби с фирма

Запушване на водосточната система на покрива означава голям проблем. Тръбите, които отвеждат дъждовната вода от покрива, събират и всякакви замърсители, основно прах, но и сухи листа и клони. Така водата не може да се оттича и се задържа по покрива, може да причини избиване на влага, ако покривът не е добре хидроизолиран. Водата прелива и мокри около сградата. При минусови температури тя замръзва и пука тръбите. Влагата, която се натрупва близо до сградата, около основите й, може да ги повреди.

Когато запушването е близо до земята, може да се наводнят мазетата. Важно е водосточните тръби да се почистват редовно и при първите признаци на запушване да се извикат специалисти, които да ги отпушат.

Наслагване на отпадъци върху предпазните решетки на отворите на покрива

Всяко почистване и отпушване на водосточните тръби започва с почистване на предпазните решетки на покрива. На всеки отвор на водосточна тръба има решетка, която пречи на попадането на растителни отпадъци – листа, клончета, както и други замърсители, да попаднат в тръбата. Натрупването на отпадъци по решетката е чест проблем и при дълги периоди без почистване по-дребните от тях неизбежно попадат в тръбата. Те могат да започнат да се натрупват в чупките и така да се стигне до запушване и невъзможност за оттичане на водата от покрива.

Запушване на водосточнара тръба в коляното в подземната част

Това е най-слабото място на водосточната тръба. Това е коляното, което свързва тръбата с хоризонталния щранг на канализацията в подземната част. Тази връзка е уязвима, тъй като лесно може да се счупи, например при солидно запушване. При счупване влагата започва да избива в мазетата.

Освен щетите за мазетата и намиращите се там неща, които могат да пострадат от влагата, особено ако е обилна, такива ситуации създават риск и за основите на самата сграда. Тя може да се напука и да се стигне до сериозни повреди.

Видеодиагностика на запушването на водосточни тръби

Независимо от какъв материал са водосточните тръби, рисковете при запушвания са едни и същи. Видеодиагностиката помага да се установи къде е запушването, за да може то да се отстрани.

За видеодиагностика нашите специалисти използват камера с жило. Жилото се вкарва в тръбата и с него се прави видеозапис, който после се анализира и се установява къде са се натрупали отпадъци, причиняващи запушването. При видеодиагностиката се проверява и какво е състоянието на тръбите, дали има размествания, спуквания или счупвания. Такива проблеми могат да причинят течове.

Когато покривът е наклонен, пускането на жилото на камерата е трудно без допълнително съоръжение. Нашите специалисти използват вишка, за да могат да пуснат жилото на камерата в тръбата.

Ревизионни отвори за отпушване на водосточните тръби

В долната част на всяка водосточна тръба има ревизионен отвор, преди мястото на влизане в основите. Този отвор, който е закрит с капачка, се използва за отпушване. Ако водосточната тръба е с чупки, над всяка чупка има ревизионен отвор, за да може там да се извърши отпушване, тъй като чупките създават предпоставки за засядане на отпадъци.

Отпушване на водосточна тръба със спирала

За да се вкара спирала, която да достигне до запушването, специалистите от КАНАЛИ-ТИНО ЕООД разкачват долния сегмент от водосточната тръба. С подходящ накрайник се разбива слоят, пречещ на оттичането. След това тръбата трябва да се промие, за да се почисти напълно. Извършваме това със силна струя вода от маркуч.

Не само при признаци на запушване на водосточни тръби, но и за профилактика и предотвратяване на такова запушване потърсете специалистите от КАНАЛИ-ТИНО ЕООД.