Отпушване на запушена водосточна тръба – видеодиагносткика и откриване на проблема

Всеки, който е се занимавал с поддръжка на дома си или имота си, знае какви неочаквани проблеми могат да се появят. Един от тези проблеми, който може да донесе главоболия и допълнителни разходи, е запушването на водосточните тръби.

Натрупването на тиня, листа, пясък и други отпадъци може да създаде бариера, която спира водата да се изтича свободно. Освен това, наличието на ръжда и корозия вътре в тръбите може да улесни задържането на отпадъците и да допринесе за образуването на пречки.

Запушването  от своя страна може да причини сериозни щети по стени, фасади и основни конструкции на сградата, вследствие на причиненото наводняване. Затова е необходимо не само бързо да се отпуши водосточната тръба, но и да се предприемат мерки за редовна диагностика и поддръжка, за да се предотвратят такива нежелани ситуации.

 

Отпушване на запушена водосточна тръба

 

Случай от практиката на КАНАЛИ ТИНО ЕООД със запушване на водосточна тръба

В заснетия от нас случай се сблъскахме със запушена водосточна тръба, която предизвика неудобства и рискове за инфраструктурата на сградата. След като беше подаден сигнал за проблема, екипът незабавно пристъпи към действие, за да идентифицира и отстрани пречката.

За да се справят с запушването на водосточната тръба, КАНАЛИ ТИНО ЕООД приложи комбинация от съвременни методи и специализирано оборудване:

  • Машина със спирали RIDGYD k-60: Тази машина е проектирана специално за отпушване на тръби и канали. С помощта на въртящи се спирали, екипът е успял да пробие и отстранява пречката в тръбата. Този метод се оказа ефективен за отстраняване на големи и упорити блокажи.
  • Оборудване с вода под високо налягане ROWO: За допълнителна ефективност при отпушването, бе използвано оборудване с водоструйна система, която работи под високо налягане. Този метод помогна да се отмие труднодостъпни отпадъци и да се възстанови нормалният поток на водата.

Използваните методи доведоха до успешното отпушване на водосточната тръба, позволявайки водата да се изтича свободно отново.

Въпреки това, трябва да се отбележи, че приложените методи имат свои ограничения. Те могат да бъдат по-малко ефективни при дълбоко легнали или изкривени тръби. Освен това, ако счупената тръба остане след отпушването, както беше случаят в този конкретен случай, може да бъде необходим ремонт и възстановяване на тръбната инфраструктура.

 

 

Видеодиагностика на тръбите

Видеодиагностиката стана неотменима част от процеса на отпушване и поддръжка на водосточни тръби. Тази иновативна методика позволява на специалистите да провеждат точни и детайлни проверки на състоянието на тръбната система, което е от съществено значение за успешното предотвратяване и отстраняване на проблеми.

В конкретния случай бе използвана видеокамера за диагностика на тръби VIVAX metrotech, която предоставя възможност за визуално проучване на вътрешното състояние на тръбите. Тази технология предлага висока резолюция и гъвкавост, позволявайки на специалистите да засичат счупени места, корозия, натрупвания и други проблеми, които биха могли да допринесат за запушването или неизправността на тръбната система.

След успешно проведената видеодиагностика на водосточната система, настъпва фазата на точно локализиране на проблема. Този етап е от съществено значение, тъй като правилната идентификация на мястото на дефекта или блокажа е от ключово значение за ефективното и бързо отстраняване на проблема. Без точно определено място, ремонтните действия могат да бъдат ненужно инвазивни и времеемки.

Процесът на локализиране на проблема и идентификация на мястото на счупената тръба

За да се извърши точната локализация на проблема, екипът е използвал Локатор Radiodetection. Това е специализирано оборудване, което използва радиочестотни сигнали и електромагнитни вълни, за да открива и идентифицира местоположението на дефекта или счупената тръба. Локаторът Radiodetection предоставя висока точност и прецизност в локализирането на дефекти, което гарантира минимално вмешателство при ремонтните действия.

След като Локаторът е готов, се изпращат радиочестотни сигнали чрез водата в тръбата. Тези сигнали се отразяват от мястото на дефекта и се прихващат от Локатора.

Специалистите анализират получените сигнали и определят точното място на счупената тръба. Този процес гарантира точното местоположение на проблема.

Този точен метод на локализиране позволява на екипа да съсредоточи усилията си върху точния участък, където се намира проблемът. Това не само ускорява процеса на ремонт, но и намалява необходимостта от допълнителни демонтажи и изкопни работи.

Възстановяване на функционалността на водосточната система

След успешно локализиране на проблема и точно идентифициране на мястото на счупената тръба, настъпва фазата на ремонт и възстановяване на тръбната система. Разрушените, счупени или дефекни участъци на тръбите трябва да бъдат възстановени, за да се възстанови нормалната функционалност на водосточната система.

В случаи, когато счупената част на тръбата не може да бъде поправена по друг начин, може да бъде необходимо извършването на копане и заместване на дефектната секция. Това може да включва изкопни работи, изваждане на счупената част и заместване й с нова, здрава тръба.

След ремонтните дейности, специалистите извършват проверка и тестване на възстановената част на тръбната система, за да се гарантира, че тя функционира безпроблемно. Този етап от процеса е от изключителна важност, тъй като осигурява дългосрочна надеждност на ремонтирания участък.

Използването на съвременни технологии като видеодиагностика и локализация на проблемите значително улеснява и ускорява процеса на ремонт и възстановяване на водосточните тръби, минимизирайки ненужни демонтажи и разкопки. Правилното функциониране на водосточната система играе ключова роля в поддържането на здравето и устойчивостта на сградата, осигурявайки спокойствие за собствениците и жителите.