Почистване и продухване на улуци при запушена водосточна канализация

От доброто състояние на дъждовната канализация зависи оттичането на водата от покрива на сградата. Така се предотвратяват и течове. Но водосточните тръби се замърсяват редовно с прах, както и с листа и други остатъци от растения, които попадат там заедно с дъждовната вода. Улуците трябва да се почистват редовно от натрупаните отпадъци, за да може при дъжд оттичането на водата да протича нормално.

 

Важно е улуците да се почистват редовно

Водосточните тръби поемат и водата от сифоните на балконите, затова при миенето им замърсяванията също попадат в тръбите. Ето защо редовното почистване и продухване на улуците е наложително, заедно с периодичното почистване на канализацията. Те поемат замърсяванията, които заедно с водата образуват големи количества кал и тиня. Тези замърсявания тежат и повреждат улуците, замърсяванията започват да гният и да отделят неприятна миризма. Задържането на влагата допринася за корозия. При непочистване на улуците дълго време повредите в тръбите са гарантирани. Така се стига до големи разходи и по-големи ремонти.

 

Колко често трябва да се почистват и продухват улуците

Поне веднъж в годината поръчайте почистването на улуците на сградата ви на специалистите от КАНАЛИ-ТИНО ЕООД. Това трябва да е в началото на пролетта, защото тогава в улуците са натрупани замърсявания от есента и зимата. За предпочитане е да се извършва и почистване в края на есента, защото тогава във водосточните тръби и улуците са натрупани много листа, които пречат на оттичането. Ако не се отстранят есенните замърсявания, към тях ще се добавят зимните и през пролетта ще е по-трудно да се извърши почистване и продухване на улуците.

 

Ако се налага видеодиагностика

Както в доста случаи на запушване преди да се извърши отпушване на канализация, е необходима видеодиагностика, така и за оглед на тръбите и улуците за установяване на запушване и други проблеми може да се извърши проверка на състоянието във вътрешността им с видеокамера.

Ако в улуците има някакви спуквания, счупвания и други повреди, диагностиката с видеокамера ще установи това. Нашите специалисти ще преценят дали се налага такъв вид диагностика.

 

Важно е освен почистването да се възстанови правилният наклон и ниво на улуците

Ако улуците само се почистят, но не се възстанови правилният им наклон и ниво, при следващите дъждове, особено ако са по-силни, ще се получат течове и преливане.

Освен почистването на улуците нашите специалисти ще направят необходимите корекции на наклона и нивото им. Така ще имате гаранция, че в бъдеще оттичането ще протича нормално.

 

Продухване

След почистването е необходимо и продухване на улуците, за да може да се провери каква е проходимостта вътре в тях.

 

След почистването и корекциите извозваме отпадъците

При почистването се изважда голям обем отпадъчна маса. Нашите специалисти ще извозят тази маса до място за изхвърляне на отпадъци, след като приключат с всички дейности по почистването, продухването и корекциите на наклона и нивото.

За почистване и продухване на улуци на дома ви се обадете на КАНАЛИ-ТИНО ЕООД. Ще извършим оглед и ще преценим какво е състоянието на улуците ви, за да предприемем необходимите дейности.

След това ще извозим и отпадъците и ще имате почистени улуци и чист терен около тях.