Почистване на дъждовната канализация – колко често, кога, как

Дъждовната канализация също се нуждае от периодично почистване, за да се избягнат проблеми. Когато за нея се полагат достатъчно и навременни грижи, тя продължава да служи пълноценно и да отвежда дъждовната вода.

Кога трябва да се почиства дъждовната канализация

Препоръчваме почистването да се извършва поне два пъти в годината, през пролетта и през есента.

През пролетта се премахват замърсяванията, наслоили се през зимния сезон. В края на есента също се натрупват замърсявания, листа и други, които трябва да се отстранят.

Видове дъждовни канализационни системи

Канализационните системи за отвеждане на дъждовна вода могат да бъдат:

  • открити
  • закрити – подземни,
  • смесени.

Почистване на открити участъци от дъждовна канализация

Почистването на откритите участъци от дъждовната канализация е лесно дори за неспециалисти. Тези участъци събират водата от пътеките и асфалтираните площадки и ги отвеждат към лехи и зелени площи. Те не са свързани с общата канализация. За почистването им просто трябва да се отстранят попадналите в тях листа, клончета, камъчета.

Почистването на откритите участъци може да се извършва и по-често, за да се избегнат големи натрупвания на отпадъци в тях.

почистване на улуци

Какво е необходимо за почистване на открити участъци от дъждовната канализация

Уредите, с които можете да извършите почистването, са малко. Необходима ви е лопатка за изваждане на отпадъците и шланг за промиване на канала.

Почистване на закрити участъци от дъждовна канализация

Закритите участъци са характерни за дворове и градини на градски домове. Те са свързани с общата канализация.

Ако в тях попаднат замърсявания, с проблема може да се справи само фирма за отпушване на канали.

Почистване на дъждовна канализация от смесен тип

Този тип дъждовна канализация включва открити участъци, които са свързани със закритите тръбим, а те на свой ред достигат до общата канализация.

Почистването на откритите участъци може да бъде извършено лесно, но ако се получи запушване в закрита тръба, или трябва да се извърши профилактично почистване, е необходимо да се използват специалисти с опит и професионално оборудване за отпушване на канализация в София.

Почистването на закритата дъждовна канализация е възможно само с професионално оборудване

За отстраняване на попадналите отпадъци специалистите от КАНАЛИ-ТИНО ЕООД използват професионални спирали с подходящи накрайници. С тях те достигат до образуваната „тапа“ и я разбиват.

След това е необходимо много добро промиване на канала. Това се постига с мощна водна струя от професионална помпа. Така се отстраняват абсолютно всички замърсявания, дори и останалите дребни частици.

Запушване на сифона на двора

Един от най-честите проблеми, ако не се провежда периодично почистване, е запушването на дворния сифон. През него дъждовната вода се оттича в закритата дъждовна канализация.

За да не се стигне до този проблем, е важно ежедневно да се отстраняват дори и най-дребни боклучета, части от листа, камъчета в близост до сифона, за да не попаднат в него при следващия дъжд.

Ако сифонът е запушен, не се опитвайте да го отпушите. Обадете се на от КАНАЛИ-ТИНО ЕООД, за да установим каква е ситуацията и какво трябва да се предприеме.

Отпушването с професионално оборудване е единственият успешен начин при запушен дворен сифон.

Освен това запушването може да се дължи на проблеми вътре в тръбата, включително прорастване на корени в закритата канализация. Точната ситуация може да се установи само от професионалисти.