Отпушване и почистване на басейн при запушена отводнителна шахта

Басейнът изисква редовно почистване. Във водата попада прах, различни частици и листа от растения, носени от вятъра. Редовното почистване с мрежесто приспособление отстранява плуващите по повърхността частици. Но ако не се почистват редовно, тези частици попадат в отводнителната шахта и така постепенно се стига до запушване.

 

запушена отводнителна шахта на басейн

 

Шахтата служи за улавянето на отпадъци

Отводнителната шахта на басейна служи за улавяне на отпадъци и така предотвратява запушване на тръбите на циркулационната система. Когато басейнът не се почиства редовно, всичките отпадъци попадат в шахтата и се натрупват. Освен че се нарушава циркулацията на водата – тя се затруднява от наличието на отпадъците, натрупаните отпадъци започват да гният и се носи неприятна миризма.

Запушването води до проблеми в циркулацията на водата

Водата от басейна постъпва в отводнителната шахта. След това чрез системата за циркулация тя се връща обратно в басейна. Така се получава кръговрат на водата. Ако отводнителната шахта се запуши, това ще причини проблеми за кръговрата и няма да можете да използвате басейна. Помпите, които засмукват водата от отводнителната шахта, престават да функционират, когато не се подава вода.

Редовното почистване на шахтата е много важно

Дори и да почиствате често повърхността на басейна, някои боклуци, особено утаените долу във водата на басейна, неизбежно преминават в шахтата и я замърсяват. Почистването на шахтата е задача за специалисти, то е по-трудно от почистване на запушена мивка например.

Дори и да не останат в шахтата, след утаяване в нея някои отпадъци могат да преминат в тръбите заедно с водата и да причинят запушване в някой участък от циркулационната система.

Обръщайте се към фирма за почистване на шахтата на басейна ви достатъчно често, и така ще предотвратите сериозен проблем със запушването й.

Използване на машина за отпушване на шахта

Запушването на отводнителната шахта е сериозен проблем. За справяне с него трябва да се използва специализирано оборудване. Професионалните почистващи машини проникват в дълбочина, до самото дъно на шахтата, и извличат всички натрупани отпадъци. При наслоявания и натрупвания може да е трудно ръчното разбиване на тези участъци със замърсявания. Професионалните почистващи машини имат различни накрайници. С подбор на подходящи накрайници се почистват всички части на отводнителната шахта, включително и участъците с наслоявания на отпадъци.

 

машинно отпушване на шахта на басейн

 

Промиването е важно за отстраняване на останалите отпадъци

След почистването на шахтата и отстраняването на натрупаните замърсявания, причинители на проблема, се извършва промиване. Така и малките остатъчни частици след отпушването се отстраняват и шахтата е готова да функционира отново.

При запушване на отводнителната шахта потърсете веднага специалисти

Запушената отводнителна шахта е проблем, с който по-добре да не се опитвате да се справите сами. Ръчното отпушване не може отстрани ефективно всички отпадъци. А отлагането на решаването на проблема може да го задълбочи още повече.

Обърнете се веднага към специалистите от КАНАЛИ-ТИНО, за да извършат отпушване с професионалните машини, които използват за трудни случаи. Можете да се обърнете към нас по всяко време, разполагаме с екип за аварийно отпушване.

Почистване на басейн

Редовното почистване на басейна е важно за избягване на замърсяване и миризма, както и за избягване на натрупването на отпадъци в отводнителната шахта. Това е задача, изискваща много усилия и време.

Фирма за отпушване на канали КАНАЛИ-ТИНО извършва механично почистване на басейни, на дъното и на стените им. Така не се замърсява и филтриращата система.