Отпушване на запушена шахта

Кога проличават първите признаци на запушване

Ако се наблюдава бавно оттичане само на едно място, например при мивката в кухнята, това е признак на запушване само в дадения участък. Но ако навсякъде оттичането се извършва бавно, или ако от най-ниско разположената тръба в сградата отпадните води се връщат обратно, тогава запушването е цялостно. То вероятно се дължи на запушена шахта.

Отпушване на запушена шахта

Проблемите, които възникват със запушването на шахти

Запушената шахта може да създаде редица проблеми, наводняване на мазета на сгради в близост до нея, заливане на участъци от близък път, и дори наводняване на по-голям район. В топло време се образува кал и мирише, а през зимата се стига до поледица, която увеличава неприятностите.

Ако след запушване падне проливен дъжд, се стига до същия проблем. Наводняват се близки помещения, участъци от пътища, засягат се участъци от електрическата мрежа.

Запушването с големи камъни и обемисти боклуци изисква ръчно отпушване

Когато в шахтата попаднат големи камъни и обемисти парчета боклуци, трябва първо да се отстранят, за да се пристъпи към същинското и пълно отпушване на шахтата.

Повреди в електрическата инсталация

Но не само наводняването е огромна неприятност. Ако засегне електрическата инсталация, се получават къси съединения и вече се налага намесата на електротехници.

Запушването води до избиване на вода извън канализацията

При запушването водата вече не се оттича, а остава вътре в канализацията. Но с натрупването на голямо количество вода се създава налягане и тя търси най-слабите места, за да избие.

Особености на шахтите, поради които се налага индивидуален подход при всяко отпушване

Шахтите са ревизионни отвори за инспектиране на хоризонталните канали на водопроводната инсталация. Размерите и формите на шахтите са различни, различна е и дълбочината им. Те зависят от това, за какво е предназначена съответната шахта.

Тръбите в шахтите също имат различни диаметри, различен е и видът на отпадните води в тях.

Затова отпушването трябва да бъде извършено от специалисти с опит и с професионално оборудване.

Как се отпушва запушена шахта

Първо трябва да се почистят попадналите замърсяващи части и частици. Както посочихме, те могат да включват големи камъни и по-големи отпадъци, което забавя целия процес. Но е важно да се отстранят всички отпадъци, които са попаднали в шахтата. След това трябва да се извърши същинското отпушване.

Има два варианта на машинното отпушване, за да се възстанови проходимостта за водния поток. Единият начин е с почистваща машина със спирали, за разбиване на натрупаните в плътна маса запушващи частици. При втория начин се използва водна струя под налягане, която отмива запушващите отпадъци.

Видеодиагностика преди отпушването

Ако замърсяването и натрупването на отпадъци в шахтата не е голямо, може да се проникне с видеокамера за оглед на канала и установяване къде е проблемният участък. С диагностиката чрез видеокамера ще се спести време и ще се пристъпи към отпушване в конкретното място, създаващо проблема.

свържете се с насПри проблеми със запушване на шахта, свържете се с нас.

КАНАЛИ-ТИНО разполагат с професионални машини за отпушване и видеокамери за оглед, с които ще се справят с всяко запушване на шахта.