Отпушване на канал от ревизионна шахта

Какво представляват ревизионните шахти

Ревизионните шахти са важни за цялата канализационна мрежа. С изграждането им може да се извършват проверки на състоянието на съответната част от канализацията.

Отпушване на ревизионна шахта

 

Къде се монтират ревизионните шахти

В канализационната мрежа се намират голям брой ревизионни шахти. Те се монтират на следните места:

  • когато се променя напречното сечение на тръбата
  • когато се променя наклонът в даден участък от канализационната мрежа
  • ако канализационното трасе се изменя или хоризонтално, или вертикално

Освен това дори на прави участъци от канализационната система се монтират ревизионни шахти, за лесен достъп и оглед на тръбите. Те се монтират на равни разстояния.

Когато има промяна на наклона или снадки на тръбите, се създават условия за запушване в такива участъци. Такива запушвания могат да се образуват и в самите ревизионни шахти. Тогава те не могат да се използват за оглед и трябва веднага да се извика фирма за отпушване на канали.

Използване на ревизионните шахти при запушване

Когато в даден участък възникне запушване и е необходимо отпушване на канализация, се извършва проверка чрез намиращите се в този участък ревизионни шахти. Но понякога при масивно запушване на канала се запушват и самите шахти. Тогава е необходима намеса на професионалисти по отпушване на канали. Във всички случаи първата дейност е почистване на замърсяванията, запушили шахтата.

 

 

В ревизионната шахта могат да попаднат различни отпадъци

Ако в каналите се изхвърлят хигиенни материали, мазнини, парченца сапун и дори дребни отпадъци от храни, те всички навлизат в канализацията. На различни места се създават натрупвания, които привличат нови и нови отпадъци. Тъй като е важно не само да се разбият запушващите натрупвания, но и да се прочисти каналът и самата ревизионна шахта, това е задача за професионалисти по отпушване на канали София.

Но в канала могат да попаднат и корени на дървета, които прорастват навътре, а освен това изхвърлянето на строителни отпадъци е много благоприятно за образуване на запушващи слоеве. Такива запушвания се наслагват и в ревизионните шахти.

За да се отстранят всички отпадъци, е необходимо професионално оборудване с достатъчна мощност за машинно отпушване. Това оборудване може да включва професионални спирали, които могат да разбият дори много плътни и солидни запушващи участъци. След това е време за промиване. То също трябва да се извърши с професионални помпи, за да се отмият и най-малките частици, останали след разбиването на запушващия слой.

Когато самата ревизионна шахта е напълно запушена, с професионалните машини се отстраняват отпадъците и се разбиват натрупванията. След това вече може да се направи оглед на канала и да се установи дали запушването обхваща и съседните на ревизионната шахта участъци.

Ревизионните шахти трябва да се преглеждат за запушвания

Освен за оглед на тръбите на канализационната мрежа ревизионните шахти трябва периодично да се проверяват за запушвания. При честите проверки може да се установи запушване, когато то е още в началото си, и така задачата за отпушването на ревизионната шахта ще бъде по-лесна.