Отпушване на тоалетна в приземен етаж на жилищен блок, когато проблемът е в шахтата

Живеещите в жилищни блокове често се сблъскват с проблеми, свързани с канализацията. Един от най-неприятните и сериозни случаи е, когато шахтата на блока се запуши, причинявайки проблеми с тоалетните, особено тези на приземните етажи. Запушената шахта може да доведе до връщане на фекална вода в тоалетните чинии, неприятни миризми и дори преливане, създавайки негодни за ползване санитарни помещения и риск за хигиената и здравето на обитателите.

При запушване, фекалната вода не може да се оттича надолу по вертикалните тръби и търси изход през най-ниско разположените точки на системата, каквито са тоалетните на първите етажи. Колкото по-високо е разположен един етаж, толкова по-малко вероятно е да се засегне директно от проблема. Освен това, тръбите на горните етажи се вливат във вертикалната шахта по-нависоко и дори при запушване, водата има повече място да се събира, преди да потърси алтернативен маршрут надолу към приземните тоалетни.

 

Отпушване на тоалетна в приземен етаж

 

Причини за запушване на шахтата

Запушването на шахтата в жилищен блок може да се дължи на различни фактори, но най-често срещаните причини са безотговорното и неправилно ползване на канализационната система от страна на обитателите.

На първо място, изхвърлянето на неподходящи предмети и отпадъци в тоалетните е една от основните причини за запушване на канализацията. Много хора използват тоалетната като кошче за боклук, пускайки в нея санитарни материали, влажни кърпички, памперси, дори строителни отпадъци. Тези предмети не се разграждат лесно и се задържат по тръбите и в шахтата, създавайки запушвания.

Друга често срещана причина е натрупването на мазнини, сапуни, коси и други замърсявания. Когато в канализацията попаднат големи количества мазнини (например от готвене), те се охлаждат и залепват по стените на тръбите. Постепенно се натрупват и образуват твърди отлагания, които стесняват пространството и улавят други отпадъци, създавайки запушвания. Сапуните и шампоаните също допринасят за този процес.

В някои случаи, външни предмети и отломки могат да попаднат в шахтата през ревизионните отвори или при ремонтни дейности, ако не се вземат нужните предпазни мерки. Дори малки парчета строителни материали, пясък или чакъл могат да се натрупат и да създадат сериозно запушване.

Не на последно място, амортизацията и повредите по тръбите могат да доведат до запушване на шахтата. С времето, тръбите се износват, появяват се пукнатини, разместват се връзките между тях. Това позволява на външни материали да нахлуват в системата, а също и създава условия за по-лесно задържане на отпадъци и образуване на запушвания.

Последствия от запушена шахта

Най-очевидният признак за проблем с канализацията е връщането на фекална вода в тоалетните на приземните етажи. Вместо да се оттича надолу по тръбите, мръсната вода се връща обратно през тоалетната чиния, създавайки изключително неприятна и негигиенична ситуация. Тоалетните стават негодни за ползване, тъй като са постоянно замърсени и миризмата е непоносима.

Освен видимото замърсяване, запушената шахта разпространява силна и неприятна миризма в целия вход на блока, особено в приземните етажи и мазетата. Освен дискомфорта, миризмата е индикатор за сериозни хигиенни проблеми и потенциални рискове за здравето.

В най-тежките случаи, запушената шахта може да доведе до преливане на фекална вода от тоалетните и наводняване на помещенията. Това създава не само материални щети, но и сериозен риск от разпространение на инфекции и заболявания.

Дори и без да се стига до наводнение, самото присъствие на фекална вода в тоалетните и разпространението на миризмата създават опасност за хигиената и здравето на обитателите.

Отпушване на шахта с вода под високо налягане

Когато шахтата на жилищен блок е запушена, отпушването ѝ е сложна задача, която изисква професионално оборудване и опит. Един от най-ефективните методи за справяне с проблема е отпушване с вода под високо налягане, извършено от квалифицирани специалисти.

Процесът на отпушване с вода под високо налягане започва с внимателна инспекция на шахтата и локализиране на запушването. След това, специалистите от КАНАЛИ ТИНО ЕООД използват мощна водоструйна машина, която подава вода под много високо налягане (обикновено между 100 и 200 бара) през специален маркуч с дюза. Водната струя се насочва директно към запушването, като силата на налягането разбива и раздробява натрупаните отпадъци и отлагания.

Водата под високо налягане успява да проникне дълбоко в запушването и да го разчисти по цялата дължина на тръбата. Освен това, тя отмива и почиства стените на тръбите от натрупаните замърсявания. Процесът продължава, докато водата започне да се оттича свободно и запушването бъде напълно елиминирано.

 

 

Изключително важно е отпушването на шахтата да се извършва от квалифицирани професионалисти. Работата с водоструйни машини под високо налягане изисква специално обучение и опит, тъй като неправилното им използване може да доведе до сериозни щети по тръбите и дори до наранявания. Професионалистите от КАНАЛИ ТИНО ЕООД разполагат с необходимото оборудване, знания и експертиза, за да извършат отпушването безопасно и ефективно.

Освен това, изхождайки от нашия опит, ние можем да идентифицираме потенциални структурни проблеми в канализационната система и да предложат дългосрочни решения за предотвратяване на бъдещи запушвания.

Превенция срещу запушвания на канализацията в жилищни кооперации

Най-добрият начин за справяне със запушванията на шахтата в жилищен блок е да се предотвратят, доколкото е възможно. Това изисква съвместните усилия и отговорното поведение на всички обитатели на блока:

  • Правилното ползване на тоалетните без изхвърлянето на отпадъци

Тоалетните трябва да се използват по предназначение, като в тях се пускат само тоалетна хартия и естествени отпадъци. Всички други предмети, като санитарни материали, влажни кърпички, памперси и други, трябва да се изхвърлят в кошчето за боклук. Също така, е важно да се избягва изсипването на мазнини, масла и други подобни вещества в канализацията, тъй като те допринасят за натрупването на отлагания по тръбите.

  • Редовно почистване на сифоните и тръбите в индивидуалните жилища

Препоръчва се периодично да се използват препарати за разграждане на мазнини и отпадъци, както и механично почистване на сифоните, за да се отстранят натрупаните замърсявания.

  • Профилактиката и редовната проверка на шахтата за потенциални проблеми

Етажната собственост или управителят на блока трябва да организират периодични инспекции на шахтата от квалифицирани специалисти. Тези инспекции могат да идентифицират потенциални проблеми, като пукнатини, разместени тръби или начални запушвания, които да бъдат отстранявани в ранен етап, преди да са предизвикали сериозни блокажи в канализацията.

В заключение, предотвратяването на запушване на тоалетна в жилищен блок е въпрос на редовна профилактика и поддръжка. Не забравяйте, че превенцията е най-добрият начин да избегнете запушвания на тоалетната.  Търсенето на  професионална помощ при необходимост е от решаващо значение за поддържането на безпроблемно функционираща канализационна система.