Отпушване на улична шахта

Уличните шахти трябва да са свободни от отпадъци, пречещи на оттичането на отпадните води от сградите. При запушване на шахта водата започва да се връща назад към сградната канализация и може да причини наводнение и големи щети.

Изваждането на едри отпадъци, попаднали в шахта, може да се постигне с дълга тел или друго подходящо приспособление, но пълното отпушване е по силите само на професионална фирма за отпушване на шахти. Освен едри части – битови отпадъци, камъни, клончета и други, се наслагват дребни отпадъци и прах, които образуват плътен слой, запречващ пътя на отпадните води. Този слой може да се разбие само със специализирани уреди, като професионални спирали. Може да се наложи изпомпване на вода, а то може да бъде ефективно само с мощна помпа.

Отпушване на улична шахта

Професионално отпушване на улична шахта

За отпушване на илична шахта използваме основно бус с подаване на вода под налягане. Мощната водна струя освобождава тръбите от образувалите се тапи, така че освен отпушване след това се извършва и промиване на канала.

При запушена улична шахта може да се използва и професионална машина със спирала, за да се извадят едрите отпадъци. те притежават кабел с голяма дължина и към тях могат да се подберат подходящи накрайници според вида на отпадъците за изваждане от шахтата.

След като бъдат извадени едрите части от запушващата маса, остава плътното наслояване от дребни частици, кал, мазнини и други. То се разбива с въртеливи движения на спиралата. Така се освобождава напълно пътят за оттичане на отпадните води.

 

Важно е капаците на уличните шахти да са на мястото си

Капаците на уличните шахти не допускат едри отпадъци да попаднат в тях. Така се намаляват и рисковете от запушване. Трябва да се следи капаците да са на място, за да предпазват  от сериозни натрупвания на отпадъци в шахтите.

 

В уличните шахти се утаяват прах и други отпадъчни примеси от каналните води

При преминаване на отпадни води през шахтите в тях се утаяват твърди частици, прах и други дребни примеси, които попадат в каналите при миене и къпане. Постепенно тези наслоявания се увеличават и може да се стигне до образуване на солиден слой, който да привлича и едри отпадъци.

При изхвърляне в каналите на мазнини, например от готвене, слоят от утаявания е още по-лепкав и запушването се образува по-бързо.

Други рискови материали, допринасящи за запушвания както във вътрешната канализация, така и извън нея, в улични шахти, са хигиенните материали. Не трябва да се изхвърлят такива продукти, защото те не се разлагат, надуват се и създават опасност от препречване на пътя на оттичащата се канална вода. Дори мокрите кърпички са свързани с такава опасност. Често при почистване на канализация в домове или в улични шахти се изваждат мокри кърпички, които са сред основните отпадъци, допринесли за запушването.

 

Профилактичното чистене намалява рисковете от запушване на шахти

Ние от КАНАЛИ ТИНО ЕООД препоръчваме профилактиката, защото тя предотвратява сериозни или пълни запушвания на уличните шахти. Редовно трябва да се проверява дали има попаднали едри отпадъци и те да се изваждат. Ако не могат да се извадят с подръчни средства, трябва да се извика специализирана фирма.

Проникването навътре с професионална спирала и въртеливото движение с нея помагат за премахване на наслояванията от дребни частици и кал, преди да се образува плътно натрупване и пълно запушване.

Ако е необходимо, специалистите изпомпват дребните частици, за да не се създаде риск от запушване.