Отпушване и почистване на стари каменинови тръби

В някои домове все още има стари каменинови тръби. Те нямат дълъг срок на експлоатация, защото, въпреки че са от материал, който не корозира, могат да се напукат. Освен това с течение на времето вътрешната им повърхност става грапава. Това е удобно за задържане на замърсявания от отпадните води.

В камениновите тръби във външната канализация, от сградата до уличните канали, също могат да се получат повреди, които да причинят запушване на канала.

При забавено оттичане на водата в дом, в който канализацията е с каменинови тръби, или при пълна невъзможност за оттичане веднага се обадете на екипа на КАНАЛИ-ТИНО ЕООД.

 

Отпушване и почистване на стари каменинови тръби

 

Видеодиагностика на камениновите тръби, за да се установи ситуацията

При забавено оттичане на отпадните води екипът ни извършва видеодиагностика, за да се установи каква точно е причината. Така можем да сме сигурни, че се касае за запушване или за друга причина, за да предприемем необходимите действия.

С видеодиагностика на канали се прави подробен преглед на тръбите, който се записва на видеоклип и след това нашите специалисти го анализират. Така може да се установи точното място на натрупване на замърсявания, които са започнали да оформят запушване. Когато знаем точно къде е натрупването, е лесно да се почисти тръбата.

 

Ако камениновите тръби са силно замърсени

При силно замърсени тръби, независимо дали водата все още бавно се оттича, или изобщо няма оттичане, трябва първо да се извърши отпушване на канали. В такива ситуации тръбите са пълни с вода и не може да се използва видеокамерата.

За отпушване използваме професионални спирали с голяма дължина. Към тях подбираме от комплекта накрайници подходящи, за да извлечем първо по-едрите частици, а ако масата е плътна, да разбием тази маса от замърсявания с въртеливи движения.

 

Къде могат да възникнат натрупвания и запушвания

В участъци, в които вътрешността на тръбите е нащърбена, лесно се отлагат първо мазнини, а след това те привличат всякакви частици от отпадните води. В местата на снаждане и на разклонения също може да се получи лесно натрупване на замърсявания и да се образува начало на запушване или солиден запушващ слой.

В тръбите от външната канализация може да проникнат пръст и камъни, особено ако има разместване или счупване на тръби поради изкопи или слягане на почвата. Друг чест проблем, водещ до запушване, са корените на дървета, които прорасват в тръбите.

 

Отпушване на тръби от външната канализация

Ако проблемът е в участък близо до сградата, камерата може да достигне до проблемното място и с нея да се получи точна информация. Но ако запушването е далеч от сградата, трябва да се копае и да се открие тръбата. Нашите специалисти изваждат едрите, а след това и по-дребните отпадъци. Ако е необходимо, сменят участъка от тръбата и отново засипват с пръст.

За да се възстанови оттичането на водата от дом с каменинови тръби в канализацията, трябва да се извърши отпушване на канализация с почистване на тръбите. С тази задача ще се заеме екипът на КАНАЛИ-ТИНО ЕООД.

Освен това ви съветваме по възможност да смените тръбите с нови PVC тръби, за да избягвате чести проблеми с камениновите тръби. Ние извършваме и смяна на стари каменинови тръби с PVC тръби.