Хидродинамично почистване на канализацията при запушване

Когато в канала се получи запушване и се обърнете към фирма за отпушване на канали в София, много важно е да се отстранят всички остатъци от запушващия слой. Тук ще ви запознаем с хидродинамичното почистване на канала.

почистване на канализацията при запушване

Запушващият слой може да стесни много вътрешния диаметър на тръбите

Запушващите частици образуват слой, който намалява много вътрешния даметър на тръбите. Всякакви частици, изхвърлени частици от храна, сапун, изпуснати по невнимание или изхвърлени хигиенни материали и всякакви предмети се привличат от налепа, който се образува по вътрешността на тръбите и първоначално включва остатъци от мазнини и сапун. Понякога след ремонт по невнимание се изхвърлят дребни строителни отпадъци, които засядат в тръбите.

При голяма степен на запушване може да се стигне до стесняване на вътрешния диаметър на тръбите дори до 1-2 сантиметра. Ясно е, че пропускателната способност на такива тръби е почти нищожна и е предпоставка за запушване.

Какво представлява хидродинамичното отпушване и почистване

Този метод за отпушване на канали включва подаване на струя вода под високо налягане. Така се отстраняват всички налепи и запушващи частици, включително и камъчета и строителни отпадъци, ако в канала има такива.

Добре е хидродинамичното отпушване да се извършва след видеодиагностика на канали, защото с огледа чрез видеокамера се установява естеството на запушващия слой. Така може да се прецени и кога е необходимо струята вода под налягане да се подава по-продължително.

Ползата от периодично хидродинамично почистване

При периодично прилагане на този метод се отстраняват налепите и отпадъците, преди да се получи сериозно натрупване. Така освен чистотата на вътрешността на тръбите се постига и удължаване на срока на годност на тръбите, с около 10-15 години.

Комбиниране на хидродинамичното отпушване и почистване с други методи

Когато отпушването се затруднява поради големи количества натрупани отпадъци и налепи, се прилагат и други методи, като химично, термично и механично почистване. Видеодиагностиката помага за избора на начини за почистване и отпушване в зависимост от отпадъците.

При химичното почистване за отпушване на канализация се използват химични препарати. То се прилага когато натрупванията могат да се отстранят чрез действие на химикали.

При термичното почистване се подава гореща вода. То е подходящо при голяма степен на натрупване на мазнини и сапун. Тези замърсители се разтварят в горещата вода и се отмиват заедно с нея.

При механичното отпушване се прилагат уреди и инструменти, като спирали за отпушване, когато сред запушващите отпадъци има камъчета и строителни отпадъци.

Периодично почистване на каналите в домашни условия

Периодичното почистване на каналите помага да се избегне сериозно запушване.

При такова запушване се обърнете към КАНАЛИ-ТИНО за професионално отпушване на канализация в София. А междувременно ви препоръчваме периодично прочистване с гореща вода и механично почистване със спирала и ръчна вакуумна помпа. Така ще удължите и срока на годност на канализационните тръби в дома ви.

Важно е у дома да имате подръка спирала за отпушване, ръчна вакуумна помпа и ръкавици, както и да си определите дни за почистване на канализацията, например в началото на всеки месец. Ако в домакинството живеят повече хора, почистването трябва да се извършва по-често. Ако са един или двама души, почистването може да се извършва и веднъж на два-три месеца.