Отпушване на външна канализация

Външната канализация е изложена на рискове от запушвания, както и вътрешните тръби. Отпадните води съдържан различни замърсявания. Част от тях се задържат във вътрешните части на канализацията, а друга част се отлагат или засядат във външните тръби.

Освен замърсяването от отпадните води при миене и къпане във външната канализация замърсяванията се натрупват и при размествания на тръбите, образуване на пукнатини и отвори поради разместване на почвата, прорасване на корени на дървета, растящи в района и т.н.

Отпушване на външна канализация

Достигане до натрупванията във външните канализационни тръби

За да се отстрани натрупване във външна канализационна тръба, което е причинило запушване, първо трябва да се достигне до тях. За това удобен достъп осигуряват шахтите, намиращи се навън.

За да се отстрани запушване, свързано и с разместени тръби или попаднали големи отпадъци, като строителни материали, камъни и т.н., може да се наложи изкопаване до откриване на засегнатия участък. Освен отпушването може да се наложи смяна на сегмент от тръбите.

Изваждане на големи и малки отпадъци от външните канализационни тръби

За да се премахнат големите отпадъци, натрупани до степен на запушване, нашите специалисти ги изваждат на ръка.  Отпушване може да се извърши с прокарване на жило между две съседни шахти. Ако има попаднали големи отпадъци, единственият начин за изваждането им може да се окаже ръчният. А след това може да се прокара жило за раздвижване на запушващия слой и постигане на отпушване на канализация.

За изваждането на по-малките отпадъци са подходящи професионални спирали, към които има комплекти от накрайници. Накрайниците са подходящи за различни видове запушвания и за конкретния случай специалистите от КАНАЛИ-ТИНО ЕООД подбират съответните накрайници.

След изкопаване за отпушване и смяна на тръби възстановяваме терена

При необходимост от разкопаване за изваждане на отпадъци и смяна на повредена част от външните тръби след като извършим изкопаването, изваждането на отпадъците и смяна на дадената тръба, засипваме отново участъка с пръст до възстановяване на нивото на терена.

Сред отпадъците, причиняващи запушвания във външната канализация, са хигиенните материали

Хигиенните материали са сред основните причини за запушвания не само във вътрешни канали, но и във външната канализация. Най-често натрупвания и запушвания се причиняват от безобидно изглеждащите мокри кърпички. Те изглеждат тънки и неспособни да създадат риск от запушване, но на практика се отлагат лесно на подходящи места и допринасят за натрупвания на отпадъци. Произвеждат се от материали, които не се разграждат, и веднъж заседнали на дадено място във външната канализация, създават риск от запушване в дългосрочен план.

Рискове от запушвания, не само във вътрешната, но и във външната канализация, създават и другите хигиенни материали. Затова те не трябва да се изхвърлят в каналите, а с общия боклук.

Грижата за каналите намалява риска от запушвания на външните канали

Не само за намаляване на риска от запушвания във вътрешните канали на домовете, но и за превенция на запушвания на външни канали е необходимо да не се изхвърлят отпадъци, замърсяващи и благоприятстващи отлагания, докато се образуват запушвания.

Освен вече споменатите хигиенни материали рискове от запушване създават и мазнини, остатъци от храни, косми и други. Те не трябва да се пускат в каналите, а да се изхвърлят заедно с боклука.

При запушване на външна канализация КАНАЛИ-ТИНО ЕООД ще извърши необходимите дейности за извличане на големите и малките отпадъци, както и ремонт на тръбите, ако се налага смяна на част от тях.