Отпушване на запушване на канализация на изхода от сграда

Всички апартаменти, офиси и т.н. в дадена сграда допринасят за замърсяването на отпадните води при миене и къпане. При големи количества отпадъчни частици в тези води запушване може да се получи в пределите на даден апартамент или офис.

При многоетажните сгради, ако отпадъците достигнат до вертикалните щрангове, те могат да заседнат някъде из тези щрангове. Но доста от отпадъчните частици и по-едри отпадъци засядат на изхода на сградите. Тогава е необходимо отпушване на каналите, които са на изхода, за да се възстанови оттичането на водата.

Отпушване на запушване на канализация

Какви отпадъци най-често причиняват запушване

Много от запушванията, включително на изхода на сградите, се получават поради натрупване на мазнини, Малките количества мазнини от всеки апартамент може да се отложат на етажа, във вертикален щранг или да се съберат на изхода на сградата и да се получи голямо натрупване. Мазнините полепват и привличат и всякакви други отпадъчни частици – по-малки и по-големи. Така се получава дебел слой от запушващи отпадъци.

Други материали, които лесно допринасят за запушване на изхода на сгради, са хигиенните. Особено лесно е да се натрупат мокри кърпички, които макар и малки, когато се натрупат, образуват плътен слой, запушващ канала. Такова натрупване е особено опасно на изхода на сграда, тъй като се събират отпадъци от хигиенни материали от всички апартаменти, офиси и етажи.

Каналите на изхода на сграда

В приземната част на всяка сграда се намират хоризонтални щрангове, които събират водата от вертикалните щрангове. Тези хоризонтални щрангове свързват канализацията на сградата с уличната канализация. До хоризонталните тръби на изхода на сграда се достига през ревизионни шахти, които се намират върху тях.

Нашите специалисти проверяват къде е запушването – между две шахти на хоризонталните тръби или в самата шахта. Обикновено запушване се образува между пълна и празна шахта.

Отпушване на канали на изхода на сгради

За отпушване на хоризонтален щранг на изхода обикновено се използва близка канализационна шахта. През нея се вкарват спирали, с които се извличат първо по-едрите, а после по-дребните отпадъци. Нашите специалисти извършват отпушване на канализация на изхода на сградата, като почистват и малките отпадъчни частици, за да се освободи каналът за протичане на отпадните води.

Спиралите, които използват специалистите от КАНАЛИ-ТИНО ЕООД, имат към тях комплект от различни накрайници. Подбираме подходящи за дадения вид натрупвания. Обикновено започваме да извличаме отпадъците със стандартен накрайник, но ако е необходимо, използваме и други накрайници. С по-големите накрайници се постига по-добро почистване. Те се използват при особено масивни натрупвания на мазнини, хигиенни материали и други отпадъци.

След отпушването трябва да се намали изхвърлянето на отпадъци, допринасящи за запушвания

Ако след отпушване на канала на изхода на сграда продължи изхвърлянето на отпадъци, които могат да заседнат или преди изхода на сградата, или да се насложат и да запушат канала на изхода, скоро ще се стигне до ново запушване. Ние предупреждаваме нашите клиенти, че трябва да намалят, а още по-добре да престанат да изхвърлят отпадъци като мазнини, хигиенни материали, парченца сапун, както и дребни отпадъчета и остатъци от храни. Те всички допринасят за запушване преди или на изхода на сградата.

За да не се стигне скоро до ново такова запушване, всички живееши или работещи в сградата трябва да се грижат каналите да не се замърсяват с отпадъчни частици, доколкото това зависи от тях. А при запушване на хоризонталните щрангове на изхода на сграда, обадете се на  КАНАЛИ-ТИНО ЕООД за отпушване и почистване на канала с вода под високо налягане.