Отпушване на канали в училищни сгради

Училищните сгради се използват интензивно, включително умивалните и тоалетните. В някои училища има и басейни. Въпреки ежедневното почистване всеки ден, всяка минута има възможност за попадане на малки парченца хартия, опаковки и други в канализацията. А ако в училището учат и малки деца, рисковете от замърсяване на каналите и натрупвания, които водят до запушване, се увеличават.

отпушване на тоалетни в училище

снимка: https://www.cmmonline.com/

Разбира се, за външните участъци от канализацията съществуват и рискове от проникване на корени на дървета, размествания и т.н. Професионалистите по отпушване на канализация могат да установят какви точно са причинителите на проблема, за да го отстранят.

Запушвания на тоалетните

В тоалетните се използват не само тоалетна хартия, а и мокри кърпички, хигиенни материали, хартиени кърпички. Всеки от тези материали може да полепне по вътрешността на тръбата, ако се изхвърли в канала вместо в кошчето.  При запушване на тоалетна може да се стигне до проблем с оттичането на водата и в другите тоалетни, да се стигне до наводнение, което е допълнително усложнение и може да нанесе щети.

Важно е при признаци на проблеми, бавно или никакво оттичане на водата да се поръча отпушване на тоалетни. Ако не се реагира бързо и своевременно, малкият проблем може скоро да се задълбочи.

Запушвания на мивки

Както и тоалетните, мивките също са местата, където лесно може да се стигне до запушване, тъй като учениците в училището са много, а когато има и ученици от начални класове, може по невнимание да се изпусне някакъв дребен предмет, суха или мокра кърпичка и други дребни неразтворими и неразлагащи се бързо отпадъци.

Запушване на басейн

Басейнът също е изложен на особено големи рискове от запушване, когато се намира в или край училищна сграда и се използва интензивно от ученици. Ако забележите, че при източване на водата тя се оттича бавно, дори избива навън от сифоните, това е сигнал, че трябва да извикате фирма за отпушване на канали. За да не се стигне до масивно запушване, трябва да се следи басейнът да не се замърсява с отпадъци като опаковки, остатъци от закуски, листа и прах – ако е на открито.

При тежко запушване се запушва и пълни с вода и шахтата. Тогава се предприема отпушване с професионално оборудване, включващо спирали с различни накрайници. Проникването със спирали и разбиването на запушилите пътя на водата материали продължава, докато водата започне да се оттича бързо.

Важно е да се разяснява на учениците значението на мерките за предотвратяване на запушвания

запушена канализация в училище

снимки: https://www.aise.eu

След запушване на тоалетни, мивки или басейн, след като са били свидетели на неприятната миризма, невъзможност за използване на обектите, наводняването, учениците на практика виждат колко е важно да не допускат по-нататъшни ситуации, в които е необходимо действието на фирма за отпушване на канали. Но е за предпочитане да се разяснява още преди такива ситуации какви могат да бъдат последствията от небрежното отношение към правилното изхвърляне на отпадъците. Добре е на видни места да бъдат поставени предупредителни текстове, напомнящи, че хартия, хигиенни материали, отпадъци от храни и опаковки не трябва да се изхвърлят в мивките, тоалетните, басейна.