Отпушване на канали в София – вертикален щранг

Вертикалните щрангове служат за отвеждане на водата нагоре и надолу. Запушването им води до много големи проблеми. Водата не се оттича, може да се получи наводнение.

При вертикалните щрангове обикновено местата, в които се образуват запушвания, са в свръзките им с хоризонталните щрангове. Тези щрангове се намират в мазето и отвеждат канализационните води. Там е удобно за натрупване на всякакви отпадъчни частици, попаднали в канализационните води. За отстраняване на наслоените отпадъчни частици е необходимо отпушване на канала.

отпушване на вертикален щранг

 Какво се случва след запушване на вертикален щранг

След като е образувано запушване и водата не може да се оттича надолу, с всяка употреба на вода от всяко домакинство в сградата нивото във вертикалния щранг се повишава. Може да избие вода, която да наводни и да нанесе щети.

Долната част на вертикалния щранг или местата с чупки нагоре по етажите са вероятни участъци за запушване, които трябва да се проверят при отпушването на вертикалния щранг.

Можете ли да постигнете отпушване с обикновени средства

Често даваме съвети как да се опитате да отпушите сифона или тоалетната. Подръчните средства са ефикасни в обикновени случаи, когато запушванията не са сериозни и не са отдавна, с много наслоявания. Но ако се запуши вертикален щранг, по-добре не се опитвайте да го отпушите по познатите ви начини. Непременно се свържете с КАНЛИ ТИНО – фирма за отпушване ма канали в София.

Отпушване с професионални машини след видеодиагностика за прецизиране на проблемния участък

Трябва да се установи къде точно е запушването, както и какво е естеството му. Това е важно, за да може напълно да се отстрани проблемът. За целта професионалистите по отпушване прилагат видеодиагностика на канали. Ако вие изсипете някаква запушваща смес, например сода с оцет, тя може да не е достатъчно силна, за да разбие запушването. Освен това не можете да бъдете сигурни къде точно са заседнали отпадъчни частици, които са образували „тапа“.

Професионалното оборудване за отпушване на канализация е мощно и може да се справи с такива трудни задачи.

Ако отлагате и се опитвате вие да се справите с проблема във вертикалния щранг, той може да се задълбочи, да се стигне до наводняване, което ще означава нови разходи за отстраняване на щетите.

Отпушването се извършва през ревизионните отвори и ревизионните шахти

Ревизионните отвори се намират във вертикалните щрангове. Те се използват за проверка на състоянието на тръбите. От тях може да се предприеме и отпушване.

Ще намерите ревизионни отвори както в мазето, така и на няколко места по различните етажи. Но огледът и решението от къде да се започне отпушването трябва да се извършат от специалист.

Ревизионните шахти също се използват за вкарване на отпушващите части на оборудването. Те се намират върху хоризонталния щранг, най-вече в участъци, където в една точка се намират няколко хоризонтални щранга. Друго подходящо място за ревизионни шахти е участък с чупки. Още едно типично място за такива шахти е място, на което се сменят диаметрите на тръбите, преминава се от тръба с един диаметър към тръба с друг диаметър.