Отпушване на канали в София – хоризонтален щранг

Хоризонталните щрангове са набор от тръби, които са свързани помежду си. Тези тръби са с еднакъв диаметър. Намират се в мазетата и служат за събиране на водата от всичките вертикални щрангове в сградата. От сградата има отклонение към уличната канализация, която също представлява хоризонтален водопровод.

Отпушване хоризонтален щранг софия

Ревизионни отвори и ревизионни шахти

В хоризонталните щрангове може да има ревизионни отвори. Такива отвори се поставят когато водопроводът е скрит. При открити хоризонтални щрангове не се поставят ревизионни отвори.

Ревизионните шахти върху хоризонталните щрангове са вид вертикални канали. Те се намират на места, от които може да се извърши отпушване на канализация. Най-подходящите места за ревизионни шахти са в точките, в които се събират няколко хоризонтални щранга. Други подходящи места са участъците, в които има остри чупки. Там, където се съединяват тръби с различен диаметър, също е подходящо да се поставят ревизионни шахти.

Къде са най-рисковите участъци за запушване при хоризонталните щрангове

Единият вид участъци, в които може да се стигне до запушване, е в самата тръба между две шахти. Запушването може да се получи вследствие на натрупване на отпадъци в канализационните води, както и камъчета, умрели животни, листа и клони и други.

Други рискови места за запушване са самите шахти. Те са удобни за натрупване на различни отпадъци, които се носят от канализационните води.

Признак на запушване е наличие на пълна и празна шахта. В такива случаи, тъй като шахтата отпред е запушена и затова пълна, водата се връща обратно и избива най-често в мазето.

Последствия от запушванията

Затова при започване на връщане на вода трябва незабавно да се обърнете към фирма за отпушване на канали в София. Иначе връщащата се вода ще нанесе големи щети в мазетата. Още щом усетите неприятна миризма от тях, трябва да проверите за запушване на хоризонталните щрангове.

Още по-опасно е наводняването на основите на сградата. То може да се получи вследствие на  продължително задържане на вода в шахти, които не са добре измазани. При такива шахти водата лесно прониква през стените и достига до основите на сградата. Наводняването на основите крие риск за тях, могат да се появят пукнатини, да се слегне почвата и да се наруши стабилността на самата сграда.

Когато е необходимо да се използва видеодиагностика

Когато често се налага да се отпушва канала, е необходимо да се направи видеодиагностика на хоризонталния щранг, за да се установи какво предизвиква появата на пролема .

КАНАЛИ-ТИНО разполага с камера робот, която е дистанционно управляема. Тя може да се фокусира и посредством брояча да се определи съответното разстояние до проблемния участък. Огледът помага за установяване какво е състоянието на канала, дали запушването се дължи на мазнини, корени на дървета, камъни и други.

видеодиагностика на щрангове

Обърнете се към нас за отпушване на вертикален щранг

Освен камерата за видеодиагностика на канали в София, КАНАЛИ-ТИНО разполага с мощно оборудване за отпушване, което се справя с всякакви степени на запушване.