Отпушване на канал в мазе в жилищен блок

Отпушването на канал в мазе в жилищен блок може да се наложи поради запушване в уличната канализация или във вертикалния щранг. За целта първо трябва да се направи оглед и да се установи дали причината е в единия или в другия участък, след което да се пристъпи към отпушване на канализацията с вода под налягане.

Първо трябва да се провери дали върху сифона не са натрупани отпадъци

Най-лекият проблем, който причинява наводняване в мазе, е натрупването на отпадъци върху сифона. С отстраняването им, ако няма запушване, ще се освободи пътят за оттичане на водата. Преди да извикате специалисти по отпушване на канали в София, първо пробвайте да достигнете сифона и да усетите дали не са натрупани замърсявания, закриващи дупките. Използвайте пръчка или моп, за да размърдате и да махнете тези замърсявания. Ако проблемът е само в това, водата ще започне да се оттича. След като всичката вода изтече в канала, почистете добре от отпадъците, за да предотвратите повтаряне на този проблем.

При запушване от вертикалния щранг

Вертикалните щрангове поемат отпадните води от всички апартаменти на всички етажи. Колкото повече етажи и апартаменти има в блока, толкова по-голямо е замърсяването, защото с водата от миене и къпане в тръбите попадат и остатъци от храни, сапун, препарати за миене, изпуснати по невнимание опаковки, хигиенни материали. Всички те могат да се натрупат на етажа, след това във вертикалните щрангове, а може и да започнат да се наслагват в мазето. Така се стига до запушване и ако то е солидно, може да се стигне и до наводняване.

При наводняване първо трябва да се изпомпи водата, за да се стигне до сифона и до канала. За отпушване трябва да се използват професионални спирали, с които да се извадят наслоените отпадъци. След това каналът се промива с мощна струя вода.

Когато мазето е наводнено, специалистите използват и метода на отпушване през ревизионните отвори на вертикалните щрангове. На място се преценява кой метод е подходящ.

Запушване на уличната канализация

При съмнения за запушване в уличната канализация специалистите първо проучват канализационната мрежа, на какво разстояние се намира от сградата. След това се вкарват професионални спирали с голяма дължина, за да е сигурно, че са достигнати тръбите от уличната мрежа. Извличат се натрупаните отпадъци и се пуска вода под налягане, за да се отстранят и малките остатъци.

В доста случаи водата в мазето се задържа поради пречки в уличната част на канализационната мрежа. Такива пречки са корени на дървета, които могат да проникнат в тръбите от прорастване от големи дървета. Може да попаднат и големи камъни, строителни отпадъци, ако в близост са извършени строителни дейности.

Тръбите от уличната канализация могат да се разместят, да се получат счупвания.

Всички тези фактори могат да пречат на оттичането на водата в мазето. За да се отстранят, трябва да се извършат изкопни дейности, за да се стигне до тръбите и да се установи, че препятстването на оттичането е поради проблеми в уличната част от канализационните тръби.

При правилен подход от специалистите ще се установи къде точно е проблемът, за да се отпуши канализацията и да не се стигне до наводняване и щети. Обърнете се към нашата фирма за отпушване на канали в София – КАНАЛИ-ТИНО ЕООД, когато имате проблеми с канал в мазето на жилищния ви блок.