Техническо оборудване за отпушване на канали

За отпушване на канали е необходимо специално оборудване. То включва редица елементи, за да може да се подберат точните приспособления за отпушване за дадената тръба, както и подходящата мощност за степента на запушването.

оборудване за отпушване на канали

Оборудването, което се използва, е леко и лесно преносимо

Тъй като се налага изкачване до различни етажи, за да се извършва отпушване на щрангове и канали, оборудването, което се използва, е леко, за да може лесно да се пренася. То включва помпи под високо налягане, спирали за отпушване, накрайници, от които се подбират подходящите за конкретното запушване.

Мощността на оборудването е достатъчна за справяне и със сериозни запушвания

Мощността на помпите и другото оборудване е висока, защото понякога се налага справяне с наслагвания от опаковки, хигиенни материали, мазнини, косми и други, които са големи и трудно се разбиват. Други случаи, при които се налага използването на мощно оборудване, са когато в каналите са проникнали корени на дървета – това се случва обикновено при канализация на къщи.

Оборудването за изпомпване на вода от наводняване

Когато се наложи да се изпомпва вода, при наводнение от дъждове, от спукани тръби и поради други подобни причини, са необходими водни помпи, не само с различни размери, но и с различен дебит. Изборът на помпа се извършва според това, какви са размерите на наводненото помещение и доколко е сериозно наводняването, дали нивото на водата е високо или е залят само подът. При сериозни наводнявания се използват най-мощните помпи, които се превозват с микробус.

Освен помпи при отводняване се използват щрангове. При тях също трябва да се подберат подходящите по размери и дължина щрангове, затова специалистите по отпушване и отводняване имат на разположение разнообразие от щрангове. С щранг дълъг 120 метра може да се достигне до всеки апартамент в блок или участък в сграда, до стълбища, мазета и други участъци.

Смукатели за отстраняване на газове в каналите при запушването

Един от основните рискове при отпушването на канали, е натрупването на газове в тях. Газове се образуват от фекалните води. Тези газове са опасни, токсични при вдишване, а освен това са свързани с риск от възпламеняване. Затова при установяване на наличие на газове в каналите професионалистите по отпушване първо използват смукатели, за да отстранят газове, като метан, въглероден оксид и диоксид, сероводород и други.

Оборудване за видеодиагностика

При запушвания, които не са в началото на каналите, е необходима видеодиагностика, за да може да се установи къде точно е самото запушване. Така се установява и естеството му, и не се налага излишно къртене, докато се достигне до проблемния участък.

Камерите, които се използват при видеодиагностицирането на състоянието на канали, са с жило и камери роботи.

Камерите с жило обикновено се използват при канали с диаметър на тръбата от 40 до 250 мм. Жилото е дълго 50 метра и така може да се достигне навътре, до запушения участък.

Това видео показва видеодиагностика при запушен канал, направена с камера с жило. Тук установихме наличието на неизвестни отпадъци и сребъра гривна като причинители на възникналото запушване.

Камерите роботи са с дистанционно управление. Те се използват за оглед на вътрешността на канали с диаметър от 250 до 1500 мм.

Съвкупността от приспособления и уреди пести време на специалистите по отпушване и отводняване и намалява и количеството работа, което трябва да се извърши до ликвидирането на проблема.