Хидродинамично почистване и отпушване на канали

Каналите се замърсяват ежедневно и профилактиката им е много важна. Когато се натрупа голямо количество замърсявания, формиращи лепкава маса и препречващи пътя за оттичане на водата, идва ред на специалистите по отпушване на канали в София.

Единият начин, който използват нашите специалисти, е хидродинамичен, тоест с вода под налягане. Силната струя вода разбива запречващата маса отпадъчни частици и прочиства изцяло и стените на тръбите. Ние разполагаме с професионално оборудване, с което подаваме вода под налягане. То е лесно преносимо и може да се използва дори в малки помещения.

Хидродинамично почистване и отпушване на канали

Използваме подходяща дюза

Дюзата на помпата, подаваща вода под налягане за отстраняване на запушването, трябва да е подходящо подбрана. Тя създава реактивна тяга, като със сила се подава вода в обратната посока. При това оборудването сякаш се оттласква от струята вода, движеща се назад, и се движи напред. Така почистващият детайл се движи самостоятелно навътре в тръбата и така се получава почистване.

Дюзата се съединява с помпата чрез гъвкав шланг. Така може да се почиства и отпушва всякаква конструкция. Силната струя вода гарантира разбиването и отстраняването на всякакви замърсявания. Почистват се дори корените на растения, които понякога проникват във външната част на канализацията.

Оборудването е компактно

Често се смята, че за този вид почистване е необходимо голямо и сложно оборудване. На практика нашата фирма за отпушване на канали в София , както вече посочихме по-горе, използва компактно оборудване, което е лесно преносимо. Помпите от този тип са с различен диаметър и с различна мощност, но лесно могат да почистват и отпушват тръби с диаметър до 100 см.

Основните етапи на почистване на каналите

Дюзата, която е монтирана на гъвкавия шланг, се вмъква в канала. Тя трябва да проникне на дълбочина около 50 до 70 см. След това се включва помпата, защото водата се подава под високо налягане и може да се стигне до инцидент, ако се включи преди дюзата да е вмъкната достатъчно навътре.

По време на почистването нашите специалисти контролират движението на шланга. При достигане до преграда – запушване, тя раздробява и разрушава натрупванията. Едно вмъкване е достатъчно за почистване на канала или за премахване на запушването. Но за да гарантираме добри резултати, ние вмъкваме дюзата още поне два пъти.

След завършване на отпушването и почистването водата просто се оттича по-нататък в канала и той е напълно почистен.

Видове дюзи за хидродинамично почистване и отпушване

Дюзите за почистване и отпушване по хидродинамичния способ са няколко вида:

  • универсални – могат да се използват за почистване и за неголеми запушвания;
  • пробивни – за запушвания, при които слоят замърсявания е плътен;
  • дънни – за почистване и отпушване на канализационните тръби за дъждовна вода;
  • верижно-каруселни – за много плътни слоеве замърсявания.

Предимства на хидродинамичното почистване и отпушване

  • Този вид справяне със замърсяванията в каналите щади тръбите.
  • Почистването и отпушването отнемат малко време.
  • Не се използват химикали и затова не се вреди на околната среда.
  • Може да се прилага и при най-сложните канализационни системи, тъй като се използва гъвкав шланг.
  • Може да се използва дори при минусови температури. Затова се прилага и за премахване на запушвания с лед.

Потърсете КАНАЛИ-ТИНО ЕООД за почистване и отпушване на канализация по хидродинамичен начин. Гарантираме ви отлични резултати.