Особености на проектирането и изграждането на дъждовната канализация

Ако живеете в къща или имате вила, трябва да сте запознати с устройството на дъждовната канализация. Това помага да се грижите за нея и да отстранявате някои дребни проблеми.

изграждането на дъждовна канализация

Предназначението на дъждовната канализация

Разбира се, основната цел на канализационните тръби от този тип – улуците, е да отвеждат от покрива водата, която се събира по време на дъжд. Освен това тя служи и за извеждане на излишъка от влага.

От водосточните канали водата, събрана след дъжд, се отвежда към основните хоризонтални щрангове на канализационната мрежа на сградата. Обикновено тези хоризонтални щрангове минават под пода на мазетата, за да не се прави отделен изкоп. Спестява се и разкопаване под тротоара, което е допълнително удобство, тъй като в този район има части от телефонни, електрически и други мрежи.

При изправна система от улуци и други елементи на дъждовната канализация дори след продължителни и проливни дъждове в двора ви няма да се образуват локви.

Освен това отвеждането на водата от грунда непосредствено около сградата предпазва от образуване на пукнатини и други повреди в нея.

Какво трябва да вземете предвид при проектирането на дъждовната канализация

На първо място, разбира се, трябва да прецените какъв бюджет можете да отделите за изграждането на дъждовната канализация.

Необходимо е да вземете предвид и особеностите на терена.

Още един важен фактор е ориентировъчният обем на дъждовните води, които ще се отвеждат.

 

Водосточните тръби

Тези тръби се разполагат под покрива, по цялата му обиколка, и събират водата за отвеждане към подземната част на канализационната система за дъждовна вода.

постовяне на водосточни тръби

Открита дъждовна канализация

Този вид канализация е най-лесна за изграждане. При нея се изграждат улеи, по които се стича събраната вода.

Закрита дъждовна канализация

Тази канализация се изгражда по-трудно. Освен отвеждащите водата канали тя включва и дъждоприемник и подземни отвеждащи тръби.

проектиране на дъждовна канализация

снимка: http://stroyusnulya.com

Канализация от смесен тип

Този вид дъждовна канализация е комбинация от другите два типа. Обикновено се прилага при дворове и терени с голяма площ. Подходяща е и когато искате да спестите средства от за прокарване на комуникации.

Рискове от запушване

Ако канализацията се проектира така, че дъждовната вода навлиза в хоризонталната битова канализация, в приземния етаж на сградата се създава риск от запушване на подовите или други сифони. За да се избегне този риск, дъждовната вода трябва да се съединява с хоризонталната битова канализация извън сградата.

Какви тръби се използват в хоризонталната дъждовна канализация

Тръбите, които са подходящи за хоризонталната канализационна мрежа, са следните видове:

  • каменинови – при тях връзките се уплътняват с асфалто-гудронни уплътнения
  • бетонни – при тях връзките се уплътняват с азбесто-циментови уплътнения
  • азбесто-циментови – уплътненията са както при бетонните тръби
  • PVC тръби – уплътненията при връзките при тях са гумени, или от специално лепило.

Дълбочина на полагане на дъждовните канализационни тръби

Дълбочината на полагане на тръбите е същата, както за битовата канализация.

Трябва да се предвидят отвори за преглед и почистване

При изграждането на хоризонталната канализация трябва да се предвидят отвори, през които да се проверява състоянието им и при необходимост да може да се почиства през тях.