Размразяване на канализацията на къща при запушване през зимата

Ниските температури са неблагоприятни за всички. Те са неблагоприятни и за канализационните тръби. Специалистите по канализационни проблеми и отпушване на канализация са единодушни, че ако тръбите издържат при замръзване, канализацията е поставена и свързана качествено.

Ако в канализацията на къщата ви има дефекти, ще разберете това, когато температурите паднат под нулата. При признаци на проблеми, като запушвания, ще се наложи да предприемете размразяване. При продължителен период на много ниски температури се налага размразяването на канализацията да се извършва не само веднъж, а неколкократно. А ремонт ще може да се извърши само когато настъпи топло време.

Какви са възможните причини за дефекти, които се проявяват при замръзване

На първо място, това са грешки при инсталирането на тръбите – грешки в самия проект или небрежно изпълнение.

Неподходящият наклон на тръбите и малкият диаметър също пораждат проблеми.

На трето място ще посочим най-честия в наши дни проблем – запушване. Тогава е важно спешно да извикате фирма с канализационна дейност.

Проблем може да се получи и поради деформиране на тръба в канализацията.

Как да се установи мястото на запушване при съмнения за такъв проблем

Важно е да не започнете да действате сами, а да разчитате на специалисти, за да не се получи теч и още някакво усложнение. Обикновено специалистите проверяват първо мястото, в което на изхода от сградата е разположено съединението с външната канализация.

Разбира се, понякога може да има запушване в друг участък на канализацията. Специалистите разполагат с професионални уреди, с които могат да проверят основните места, където типично се образуват запушвания.

Отстраняване на запушване

Първият начин, който можете да пробвате, е изсипване в канала на голямо количество гореща вода. Важно е тя да не е кипяща, а поносимо гореща.

Ако това не помогне, твърде възможно е и водата в канализацията да е замръзнала. Тогава можете да следвате следните съвети, въпреки че най-сигурно е да извикате специалисти по канализация.

Първо вмъкнете в канала тел, за да достигнете до запушването и да добиете представа къде точно е то. Можете да използвате и маркуч.

Вмъкнете в канала голяма фуния, към която е свързан маркучът, и започнете да изсипвате гореща вода.

Докато ледът се топи, опитвайте се с шланга или телта да пробиете натрупаното запушване.

След като го разбиете, изсипете още гореща вода, за да отмиете всички остатъци от отпадъчните частици.

Използване на парогенератор за размразяването

Може да е трудно да намерите парогенератор. Прегледайте обяви и намерете предложение за даване под наем на такъв уред.

Краят му се вмъква в канализацията и след това уредът се включва, за да започне производство на пара. Горещата пара действа на заледеното запушване както горещата вода и постепенно го размразява. След размразяването трябва отново да се пусне голямо количество гореща вода, за пълно отмиване на замърсяващите частици.

Как да избегнете замръзване на канализационните тръби

На първо място, трябва да се избере достатъчно голям наклон на тръбите. За предпочитане е да се допитате до специалисти.

Полагането на външните тръби трябва да се извърши на дълбочина най-малко 1 метър под нивото на замръзване на почвата.

Тръбите трябва да се обвият с достатъчно изолация.

Както замръзванията, така и запушванията са големи проблеми, особено когато живеете в къща. Отстраняването им има своята специфика, затова най-добре е при първото съмнение да потърсите помощта на специализирана фирма – КАНАЛИ-ТИНО ЕООД.