Съвети за шумоизолация на канализационни тръби

Изолацията от външния шум, особено за дом в район с оживено движение, се постига с добра изолация на стените и дограма с многокамерни стъклопакети. Шумът от канализацията при оттичането на водата също причинява дискомфорт. За справяне с този шум също може да се постави подходяща шумоизолация.

шумоизолация на канализация

снимка: http://remstroiblog.ru

PVC тръбите са с тънки стени и затова шумът от оттичане и движение на въздух се чува добре

Все повече стари метални тръби се заменят с PVC тръби, които имат редица предимства, включително и здравина и дълъг срок на годност. Но тънките им стени не пречат на чуването на шума от протичането на водата. Най-силно се чува шумът от оттичането на отпадните води. При движението на въздух в тръбите шумът също се чува добре, тъй като канализационната система не е херметизирана.

Скоростта на оттичане на отпадните води е голяма, при това потокът от вода се удря във вътрешните елементи на канализацията и при ударите също се чува шум.

Шумоизолацията на канализационните тръби

снимка7 http://remstroiblog.ru

Други причини за възникване и чуване на шумове

Още един възможен източник на шум са вибрациите на стените на сградите, които се предават на повърхността на канализационните тръби и се усещат най-силно в местата на допир на тръбите с твърди повърхности.

Ако тръбите са монтирани много близко до стена, така че разстоянието е достатъчно само да се пъхне ръка между тръбата и стената, това създава благоприятни условия за вибриране на тръбите.

Ако тръбите не са закрепени добре, вибрациите на стените на сградите, които се предават и на канализационните тръби, се чуват много по-силно, отколкото при здраво закрепени тръби.

Намаляване на шума чрез закрепващи пръстени и подложки

В местата, в които тръбите не са добре закрепени, могат да се поставят допълнителни закрепващи пръстени. В магазините се продават закрепващи пръстени с гумен слой.

А там, където има малко разстояние между тръбата и стената, могат да се вмъкнат подложки, като се изрежат два сегмента от тръба с малко по-голям диаметър и се закрепят върху основната тръба.

изолация на канализационни тръби

снимка: http://remstroiblog.ru

Видове изолационни материали, които могат да се използват при канализационните тръби

За намаляване на шума, който се чува от тръбите при протичане на вода, движение на въздух или предаване на вибрации от стените на сградата, могат да се използват няколко вида изолационни материали.

Единият вид е изолационен материал, който се продава на рула. След като се измери диаметърът на тръбата, се отрязва парче с необходимата дължина, което се обвива около местата на съединяване с друга тръба така, че да приляга плътно. Закрепва се със специална строителна скоч лента.

 

звукоизолация на тръби

снимка: http://remstroiblog.ru

Сегментите от стиропор са друго средство за изолиране на шума. Те се съединяват чрез сключване на двете части. За по-добро закрепване също трябва да се фиксират със скоч лента.

Изолационните ленти се навиват около тръбата или съединението на две тръби. При навиване на всеки следващ слой той трябва да покрива поне 1/3 от предния, за да може изолацията да е ефективна. Ако лентата е по-тънка, трябва да се обвие повече пъти.

звукоизолация на канал

снимка: http://remstroiblog.ru

Изолационните кожуси се произвеждат от разпенен полиетилен. Продават се с различни диаметри. За избор на подходящ кожух трябва да се измери диаметърът на тръбата, която ще се изолира. Външният диаметър на тръбата трябва да е равен на вътрешния диаметър на кожуха. Върху кожуха има маркирана линия, по която трябва да се разреже. След поставяне трябва да се закрепи и със скоч лента. Този вид шумоизолация предпазва и от образуването на конденз върху тръбите.

Шумоизолацията на канализационните тръби има редица специфични особености. За да не сбъркате при избора на материал и начин на шумоизолиране, потърсете съдействието на професионална фирма за канализация – КАНАЛИ-ТИНО ЕООД.