Как да откриете и локализирате водопроводна тръба под земята без да я повредите

Предизвикателството при провеждането на строителни дейности, особено когато става въпрос за копаене, се съсредоточава около откриването и локализирането на подземни водопроводни тръби. Този въпрос е от съществено значение, тъй като небрежното копаене без предварителна информация за местоположението на тръбите може да доведе до сериозни повреди и затруднения.

Точната локализация предпазва водопроводните тръби от повреди, които биха могли да предизвикат сериозни проблеми, като загуба на вода, намаляване на ефективността на системата и необходимост от скъпи ремонти.

 

и локализиране водопроводна тръба

 

Съвременни средства за откриване на водопроводна тръба

Локаторите за тръби се основават на два основни принципа – радиочестотни и електромагнитни методи:

  • Радиочестотни локатори

Използват се, когато тръбите съдържат метални материали. Локаторът изпраща радиочестотен сигнал, който се подава по тръбата. Чрез приемане на сигнала локаторът определя местоположението на тръбата и я визуализира на екрана. Те осигуряват точна и надеждна информация за местоположението на тръбите.

  • Електромагнитни локатори

Предпочитат се при откриване на тръби, изградени от неферомагнитни материали (неметални). Локаторът открива електромагнитните полета, генерирани от тока, подаван през водопроводната тръба. Също както радиочестотните локатори, този тип локатор предоставя точна локализация на тръбата.

Използването на GPS системи допълнително повишава прецизността на локализацията, осигурявайки точни географски координати.

 

Как се извършва локализирането на тръби под земята

Първа трябва да се премахнат всички препятствия, които могат да затруднят локализацията или достъпа до водопроводната тръба.

След това се почиства работната площадка от ненужни материали, като камъни, клони и др. Трябва да се осигури лесен и безпрепятствен достъп до местоположението на водопроводната тръба.

Проверява се за наличие на шахти или други точки за вход и изход от водопроводната система.

За локализиране на тръби фирма КАНАЛИ ТИНО ЕООД използва локатор Radiodetection RD7000 и генератор C.SCOPE.

Локаторът Radiodetection RD7000 се отличава с висока прецизност и надеждност при откриване на метални тръби под земята. Неговата способност да работи в различни условия го прави предпочитан избор за професионалистите.

Генераторът C.SCOPE служи като ключов компонент при генерирането на сигнал, който се подава по водопроводната тръба. Локаторът може да засече този сигнал и точно да определи местоположението на тръбата.

След успешното свързване и генериране на сигнал, локаторът Radiodetection RD7000 започва да приема сигнала и да анализира данните. Чрез визуалните и звукови индикации, предоставяни от локатора, операторът може точно да определи местоположението на водопроводната тръба.

Данните от локатора включват информация като дължина на тръбата, дълбочина под земята и дори типа материал на тръбата. Този анализ предоставя цялостна представа, която е ключова за успешното изпълнение на строителния процес и предотвратяването на нежелани повреди.

При работа с локатори и генератори за откриване на водопроводни тръби, вниманието към типа почва е от съществено значение. Различните характеристики на глинени, песъчливи или каменисти почви изискват специфичен подход за оптимални резултати.

 

Пример от практиката за откриване и локализиране на желязна водопроводна тръба

 

Към  КАНАЛИ-ТИНО ЕООД се обърна клиент с искане за локализиране на желязна водопроводна тръба преди предстоящо копаене в двора му. Екипът ни лесно получи достъп до водопроводната система през шахта, което беше от ключово значение за успешното изпълнение на задачата.

Генераторът C.SCOPE беше свързан към желязната тръба, като беше избрана точка, където генераторът да осигури стабилна връзка.

След успешното свързване, генераторът беше активиран и генерираше сигнал по дължината на тръбата.

Локаторът Radiodetection RD7000 беше използван за прецизно локализиране на сигнала. Аудио и визуални индикации от локатора предоставиха точна информация за местоположението и дълбочината на тръбата.

Още същият ден екипът от КАНАЛИ-ТИНО ЕООД успешно локализира желязната водопроводна тръба. Клиентът беше уведомен за точното местоположение, което му предостави възможността да планира предстоящите строителни дейности без риск от повреди.

Откриването на водопроводните тръби предварително предлага значителна икономия на време и ресурси, които биха били изразходвани за отстраняване на повреди и възстановителни мерки.