Откриване на канализационни и водопроводни тръби с локатор VIVAX METROTECH Vloc3 CAM

Откриването на канализационни и водопроводни тръби е от значение за строителството, ремонта и поддръжката на инфраструктурата. Това е процес, който включва използването на специализирани уреди и технологии, които позволяват точно локализиране на тръбите под земята. Съществуват различни методи за откриване на тръбите, като използване на електромагнитни сигнали, радиочестотни сигнали и други, като един от най-ефективните методи е използването на локатори като VIVAX METROTECH, с който работи КАНАЛИ ТИНО ЕООД.

 

локатор VIVAX METROTECH Vloc3 CAM

 

Кога се налага откриване на подземни тръби

Откриването на канализационни и водопроводни тръби помага за предотвратяване на повреди по време на строителството, като се избягва пробиване или повреждане на водопроводни или канализационни системи.

Освен това точното откриване на тръбите позволява оптимално планиране и изпълнение на проекти за поддръжка и ремонт, като се намалява времето и разходите за ремонти. Накрая, откриването на тръбите е ключово за наблюдението и контрола върху инфраструктурата на градовете и по-малките населени места, като се гарантира нейната безопасност и ефективност.

По-конкретно приложенията на локатора могат да бъдат обобщени по следния начин:

  • Откриване на запушени канали: Локализиране на запушването за по-лесно отпушване.
  • Проверка на водопроводни тръби: Откриване на течове и повреди.
  • Картиране на подземни комуникации: Заснемане на местоположението на тръби, кабели и други комуникации.
  • Строителни проекти: Избягване на повреди на подземни комуникации при изкопни работи.

Как работи локатора за откриване тръби VIVAX METROTECH

VIVAX METROTECH Vloc3 CAM е високотехнологичен локатор, част от модерното борудване на КАНАЛИ ТИНО ЕООД, предназначен за откриване на канализационни и водопроводни тръби под земята. Този уред предлага удобство и прецизност при работа благодарение на камерата, която позволява визуално наблюдение на тръбите, както и с GPS система за точно географско местоположение.

Техническите характеристики на VIVAX METROTECH Vloc3 CAM включват:

  • Цветен дисплей: 5.7″ LCD дисплей с висока разделителна способност за ясни изображения.
  • Вградена камера: 12MP камера за запис на видео и изображения.
  • Сонда: 512Hz сонда с висока чувствителност за точно локализиране на тръби.
  • Вграден GPS: За записване на местоположението на тръбите.
  • Водоустойчив: IP68 водоустойчивост за работа в мокри условия.
  • Батерия: Дълготрайна батерия за до 8 часа работа.

Локаторът предлага възможност за запис и съхранение на данните. Работата на батериите е за дълъг период на време, което позволява продължителна употреба на уреда на място.

VIVAX METROTECH работи чрез изпращане на радиочестотни сигнали в земята и следене на отраженията от водопроводните и канализационни тръби. Специализираният софтуер на уреда анализира тези сигнали и изчислява точното местоположение на тръбите. В съчетание с вградената камера и GPS системата, VIVAX METROTECH Vloc3 CAM предоставя детайлна информация за местоположението и състоянието на тръбите под земята.

 

 

Предимства на използването на VIVAX METROTECH за откриване на тръби

Благодарение на високата си производителност и точност, този уред позволява на екипът ни да локализира тръбите в реално време и да предприеме необходимите мерки за поддръжка, ремонт или инсталиране на нови тръбопроводи с минимални загуби от време.

VIVAX METROTECH Vloc3 CAM се отличава с висока точност и надеждност във всички условия на работа. Този локатор използва напреднала технология, която осигурява прецизно измерване на местоположението на тръбите, дори и при наличие на различни пречки под земята. Това гарантира, че операторите получават точна и достоверна информация, която може да бъде използвана за вземане на важни решения.

Освен бързото и точното откриване на тръбите, VIVAX METROTECH Vloc3 CAM предлага и възможности за документиране и записване на данни. Уредът е оборудван с функционалност за записване на информацията за местоположението на тръбите, което позволява на операторите да създадат подробни отчети за работата си. Това е от полза при управлението на проекти и при нуждата от документация за бъдещи ремонти и поддръжка на инфраструктурата.

Локаторът VIVAX METROTECH Vloc3 CAM, с който работи КАНАЛИ ТИНО ЕООД, има широко приложение в сферата на строителството и ремонтните дейности. Този инструмент може да помогне за планирането и изпълнението на строителни проекти, като предоставя точна информация за местоположението на тръбите под земята. Също така, той е полезен за реновация на съществуващи сгради, като предоставя възможност за откриване на съществуващите инфраструктурни системи и за избягване на повреди по време на строеж или ремонт.