Ремонт на канали в Овча купел

Каналите, които са със стари тръби, имат нужда от ремонт. При авария също се налага ремонт на канализацията. Не само вътрешните, но и външните канали около дома ви в Овча купел може да се нуждаят от ремонт или топлоизолация, а може да се налага да се извършат и двете дейности. Навременните ремонти пестят средства, предпазват от големи щети. Извършени от професионална фирма, те гарантират качество на новоремонтираните канали. Затова при първите съмнения, че се налага ремонт, се свържете със специалисти по ремонт и отпушване на канализация, тъй като често ремонтите се налагат при запушвания.

Смяна на тръби от вътрешната канализация

При нужда от смяна на стари тръби в дома ви в Овча купел се обърнете към специалисти, които да изберат подходящи нови тръби и да ги поставят, след като махнат старите. Тръбите трябва да бъдат с подходящ за мястото диаметър, а освен това да се осигури правилен наклон за оттичане на отпадните води.

Когато възникне авария, също често се налага смяна на тръбите като част от ремонта. За отстраняване на авария и ремонт се обръщайте само към професионална фирма за отпушване на канализация в София и ремонти.

Подмяна с нови пластмасови тръби – предимства

Ако се наложи част от тръбите или цялата система от тръби в дома ви в Овча купел да се ремонтират чрез подмяна, специалистите ще ви предложат инсталиране на пластмасови тръби. Те имат редица предимства пред старите метални тръби:

  • по-дълготрайни са;
  • имат по-висока якост;
  • вътрешността им е гладка и не предоставя условия за отлагане на котлен камък;
  • имат ниска топлопроводимост и гарантират малки загуби на топлина;
  • пластмасата не кородира.

Производителите на пластмасови тръби гарантират минимум 50 години дълготрайност на този вид тръби. Доверете се на специалистите от КАНАЛИ-ТИНО ЕООД за избор на подходящи тръби и инсталирането им при ремонта на канализацията ви.

Саниране на тръби за ремонт на канали

При проблем с тръбите на канализацията в дома ви в Овча купел може да се наложи просто саниране например на пукнати тръби. Този вариант на ремонт чрез саниране се извършва бързо. Санирането на тръби може да се извършва при диаметри от 70 мм до 1000 мм. Тръбата за саниране включва епоксидна смола с армировка и така ремонтирана има достатъчна здравина, която ще се запази с десетилетия.

Преди да се санират тръбите, те трябва да се почистят много добре. Новата тръба във вид на гъвкава маса се вкарва в дефектната тръба и след това се издува с въздух под налягане. След известно време тръбата, вкарана в дефектната тръба, се втвърдява и канализацията може да се използва без проблеми. По време на целия процес на санирането се извършва наблюдение чрез камери роботи и датчици.

Ремонтът на тръби от канализацията чрез саниране дава възможност да се избегнат изкопни работи и да се постигне висока здравина на ремонтираната по този начин тръба.

Ремонтите на канализацията в Овча купел включват различни случаи и обстоятелства. Разчитайте на специалистите от КАНАЛИ-ТИНО ЕООД за ремонти и саниране на тръбите на  канализацията ви, както и за отпушване и промиване при необходимост.