Свързване на съдомиялна с канализацията

Съдомиялната е вече сред основните уреди за домакинството. За да работи, тя трябва да се свърже с канализацията. Това трябва да се направи внимателно, за да се осигури правилна работа на уреда.

За целта трябва да се определи такова място за съдомиялната, на което да има възможност за свързване към чистата вода и към канала за мръсната вода.

Първо трябва да се свърже шлангът за мръсната вода от машината

Първата задача, след като съдомиялната се постави на определеното място, е да се свърже шлангът, от който мръсната вода ще се отвежда към канала.

Ако нямате възможност да го включите чрез връзка към канала, трябва да изберете място за съдомиялната в непосредствена близост до мивката. След това закрепете шланга за мръсна вода към коритото, така че водата да се оттича в мивката.

Този вариант няма да е удобен, ако съдомиялната е голяма и е поставена на пода. Можете да го приложите в началото, докато намерите начин да свържете към канала за отпадна вода.

Когато помпата на уреда се намира на по-ниско ниво от точката на оттичане, тя ще се претоварва прекалено много и бързо ще се повреди. Освен това има риск шлангът да се изплъзне и водата да започне да тече по пода.

Подгответе уплътняваща лента за връзката. Освен това проверете дали шлангът, който е в комплекта към съдомиялната, е с достатъчна дължина. Ако е къс, трябва да осигурите достатъчно дълъг шланг.

свързване на съдомиялна с шланга за мръсна вода

Свързване на шланга за мръсна вода към сифона на мивката

По-добрият вариант е да свържете шланга за мръсна вода към сифона на мивката. За да можете да осъществите това, сифонът трябва да има щуцер (дюза), чрез който да се извърши свързването. Ако се нанасяте в ново жилище и ще свържете и пералнята към този сифон, той трябва да има още един щуцер.

Трябва да извършите свързването според ъгъла, под който се намира щуцерът спрямо сифона.

Ако този ъгъл е перпендикулярен, шлангът за мръсна вода трябва непременно да е на ниво по-високо от нивото на щуцера. В противен случай водата от мивката ще прониква в шланга и неприятната миризма ще достига до самата съдомиялна.

Ако шуцерът е под остър ъгъл спрямо сифона, по естествен начин ще се осигури свързване на шланга, при което той е на по-високо ниво от нивото на щуцера.

Свързване на шланга за мръсна вода направо към канализацията

Ако на канализационната тръба има предвидена връзка (тройник), можете да свържете шланга направо към нея. Необходимо е точката, от която започва изливането на мръсната вода от уреда, да се намира на най-малко 40 см над нивото на канализационната тръба. В противен случай отпадната канализационна вода ще прониква по шланга за мръсна вода до самата съдомиялна.

След като осъществите свързването, трябва да наблюдавате съдомиялната, за да установите дали няма някакви вибрации или течове.

Ако забележите някакви проблеми, или ако не можете да се справите със свързването, трябва да се обадите на специалисти с опит в свързването на съдомиялни към канализацията.