Откриване на тръби и кабели

Когато е необходимо да проверите за наличието на канали и тръби, вътре в сграда, офис, складово помещение и т.н., или навън, КАНАЛИ-ТИНО ЕООД ви предлага диагностика на помещения и външни райони за тази цел.

свържете се с насСвържете се с КАНАЛИ-ТИНО ЕООД, ако се налага да откривате тръби, кабели и всякакви метали в къща или апартамент, както и при нужда от „трасиране на райони“ за открити пространства.

Уреди, с които се откриват канали и тръби

Уредите, с които извършваме тази диагностика, са следните:

  • радиодетекторен локатор – за открити пространства, за откриване на подземни кабели за комуникации, електро- и тръбопроводи, тръби от канализацията и други

радиодетекторен локатор за откриване на тръби и кабели

 

  • скенер Hilti PS50 – за наличие на тръби

. Скенер за тръби Hilti PS50

 

Видове обекти, за които може да се извършва диагностика за откриването им

  • електропроводи
  • тръбопроводи
  • канализационни тръби
  • дренажни тръби
  • оптични кабели – когато са покрити с метал
  • комуникационни кабели – за телефони и телевизия
  • газопроводи – ако са с тракерен проводник

Специфика на диагностиката на наличие на подземни кабели и тръби

Това е много специфична дейност, тъй като тя зависи от самия терен, от условията, при които се извършва, както и от вида на обектите, които се търсят. Например наличието на комуникационни кабели се установява чрез подаването на радиочестотни сигнали към линията, а диагностициращите специалисти разполагат с приемник, който извършва сканиране на линията отгоре и отчита сигналите, които се получават.

Ако тръбите не са електропроводими

Такива тръби са канализационните, дренажните, водосточните. За диагностика в тях трябва да се осигури достъп до единия край на тръбата. Диагностиката, която се прилага, е EMF локализиране. Това е съкращение за електромагнитно локализиране, извършвано чрез специални детектори, с електрически капацитет, който се променя при доближаване до неметален обект, който е от различен материал. Когато детекторът се намира точно над обекта, промяната в капацитета е най-голяма. Тъй като най-големи промени в капацитета се предизвикват от дървен материал, така лесно се откриват греди и други дървени елементи в бетон.

Дълбочина на проникване на радиодетекторния локатор

Когато се извършва диагностика с радиодетекторния локатор, радиодетекторният локатор прониква на дълбочина до 4,8 м.

Дълбочина на проникване и точност на скенера

Дълбочината на проникване на скенера е до 15 см, а точността е до 0,1 мм.

Посоки на сканиране

Сканирането се извършва чрез последователно обхождане на повърхността. Ако се сканира стена, обхождането се извършва в две посоки, които са взаимно перпендикулярни. Причината за този начин на сканиране е да се избегне взаимодействието на електромагнитното поле на сканиращия уред с продълговати метални предмети – при движение по дължината им почти не се получава взаимодействие.

Ако стените или районът са влажни, това пречи на качеството на диагностиката

Влагата влияе на работата на уредите, тъй като тя е проводник на електрически ток, въпреки че нейната проводимост не е толкова висока, колкото проводимостта на металите. Затова е препоръчително помещението или районът, в който ще се провежда диагностиката, да не са влажни.

Когато се налага диагностика на тръби с голям диаметър

При диагностика на тръби, които са с голям диаметър, се налага използването на видеокамера за наблюдение или сонда.

свържете се с насОбадете ни се, за да получите конкретна оферта за откриване на тръби и кабели или „трасиране на райони“ за открити пространства.