Отпушване и почистване на шахти в Сухата Река

При запушване на шахта близо до дом в Сухата Река проблемът се проявява като забавяне на оттичането навсякъде в дома. Запушената шахта не може да поеме отпадните води и те започват да се връшат обратно. Може да се стигне до наводнение. При първите признаци на забавяне на оттичането на отпадните води се обадете на фирма за отпушване на канали в София КАНАЛИ-ТИНО ЕООД.  Ако никъде в дома ви не се наблюдава нормално оттичане, най-вероятно ще трябва да отпушим шахтата в близост до вашия дом, която поема водите.

Шахтите са изложени на непрекъснато замърсяване

Замърсяването на шахтите е постоянно, не само от отпадъчните частици във водата от миене и къпане. В тях попада и прах, и други замърсявания от околната среда. Може да попаднат и по-едри отпадъци, което ще ускори запушването.

Ако в близост до шахтата освен малките отпадъци има и по-големи камъни, те могат да попаднат в шахтата и да добавят към запушващата маса.

Рисковете при запушена шахта са големи

Отпушването на запушена шахта от специалисти е наложително веднага щом се установи, че има такъв проблем. А диагностиката могат да извършат само специалисти по канализация в София.

Не отлагайте обаждането към нас, защото може да се стигне до наводняване и да претърпите големи щети. Освен мазето или мазетата може да се наводнят дори участъци в близост до дома ви в Сухата Река, да се образува кал, да не може да се минава, да се носи неприятна миризма. Особено тежко става положението, ако завали дъжд, който увеличава неприятните обстоятелства.

Наводнението може да причини и повреди в електрическата мрежа, за отстраняването на които трябва да се обадите на електротехници, за да го отстранят.

Вместо големи неприятности и изчакване, докато ситуацията се усложни и се наложат големи разходи, обадете ни се да отпушим шахтата и да ви спестим и неудобства, и средства.

Често се запушват ревизионните шахти

Ревизионните шахти са част от канализационната мрежа. Те се използват за огледи и диагностика при проблеми или при профилактика.

Шахтите се намират в места, в които се променя напречното сечение на канализационната тръба, както и в места с промяна на наклона. Те се изграждат и в прави участъци, за да може да се прави диагностика или профилактика на съответния канализационен участък.

Най-голям риск от запушване има при места с промяна на наклона или места, в които се снаждат две тръби.

Тъй като към шахтите има достъп от повърхността, в тях лесно попадат отпадъци от външната среда.

Отпушване на шахта в Сухата Река

За да се отпуши напълно шахтата, нашите специалисти първо отстраняват големите отпадъци, като камъни и други. Това може да се извърши само ръчно.

Шахтите са с различни размери и форма, както и с различна дълбочина. Затова специалистите от КАНАЛИ-ТИНО ЕООД прилагат индивидуален подход, за да махнат първо запушващите едри отпадъци, след това и по-малките, и продължават с машинно отпушване.

За отпушване на шахти използваме мапина със спирали, които разбиват останалата отпадъчна маса, неизвлечена от шахтата ръчно.

Ако преценим, че по-подходящо за дадената ситуация е да извършим отпушването на шахтата с вода под налягане, ще приложим този метод.

Може да преценим, че е удачно да почистим запушената шахта през съседната шахта.

Редът на почистващите дейности е еднакъв – първо отстраняваме големите отпадъци, а след това извършваме по-финото почистване.

Отпушването на шахта в Сухата Река изисква наличие на опит и професионално оборудване и ако се налага може да обследваме канала на запушената шахта с робот камера, за да се види какава е причината при чести проблеми. Затова разчитайте на КАНАЛИ-ТИНО ЕООД, когато имате съмнения за запушена шахта в близост до дома ви.